W piątek, 11 sierpnia, w siedzibie Urzędu podpisano umowy na sztuczne zasilanie brzegu morskiego w Kołobrzegu i Pleśnej. Wykonawcą, wyłonionym w obydwu postępowaniach przetargowych, jest konsorcjum firm PRCiP Sp. z o.o. z Gdańska (lider konsorcjum), Hegemann GmbH oraz Rohde Nielsen A/S. Wartość obydwu kontraktów to w sumie ponad 19,8 mln złotych. Sztuczne zasilanie obejmie dwa odcinki brzegu morskiego, o łącznej długości ponad dwóch tysięcy metrów. Odłożonych zostanie prawie 290 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego. Prace zakończą się w połowie listopada.

Sztuczne zasilanie zostanie przeprowadzone w ramach realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie projektu POIiŚ „Przebudowa wraz z rozbudową systemu umocnień brzegowych w Mielnie”, na tych odcinkach brzegu, na których wcześniej wykonano kamienne opaski narzutowe w Pleśnej (na wysokości jednostki wojskowej, przy ujściu rzeki Czerwonej) oraz na wysokości Ekoparku Wschodniego w Kołobrzego. Wartość całego tego projektu to ponad 83 mln złotych, a dofinansowanie z UE wynosi w nim 100%.

Więcej o projekcie:

https://www.ums.gov.pl/projekty_unijne/info-o-projekcie-mielno.pdf

Sztuczne zasilanie plaży to jedna z metod ochrony brzegu morskiego, polegająca na przetransportowaniu i rozprowadzeniu piasku pobranego z dna morskiego na wybranym odcinku brzegu, w celu podniesienia poziomu i poszerzenia plaży. Materiał piaszczysty z dna morskiego, który jest odkładamy na plażę, jest wcześniej badany pod kątem odpowiedniej granulacji i czystości. Pobierany jest z dna w odległości kilku, kilkunastu kilometrów od brzegu przez pogłębiarkę ssącą, a następnie „wyrzucany” na plażę poprzez system rurociągów, połączonych z pogłębiarką. Później piasek jest równomiernie rozprowadzany po zasilanym odcinku plaży za pomocą spycharek.

Podpisanie umów na sztuczne zasilanie plaż 2023 Podpisanie umów na sztuczne zasilanie plaż 2023 Podpisanie umów na sztuczne zasilanie plaż 2023