W środę, 1 maja, mija 20 lat, odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Przez dwie dekady naszej obecności we Wspólnocie udało nam się zrobić naprawdę dużo.

Oto podsumowanie wszystkich inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie, zrealizowanych w tym czasie dzięki funduszom unijnym:

 • zrealizowaliśmy 24 projekty dofinansowane z funduszy UE
  (8 projektów w perspektywie 2007-2013 oraz 16 projektów w perspektywie 2014-2020),
 • uczestniczyliśmy jako partner w 6 dużych projektach planistycznych, dofinansowanych z funduszy UE
  (w tym, w 4 międzynarodowych),
 • wykonaliśmy inwestycje w 13 portach i przystaniach morskich,
 • przebudowaliśmy łącznie 2627,70 m falochronów,
 • przebudowaliśmy lub wybudowaliśmy łącznie 1139,44 m nabrzeży,
 • zmodernizowaliśmy łącznie 73,34 km torów wodnych,
 • zabezpieczyliśmy łącznie 42,43 km brzegu morskiego lub brzegów morskich wód wewnętrznych,
 • wybudowaliśmy 2 nowe, sztuczne wyspy,
 • kupiliśmy łącznie 11 nowych jednostek pływających,
 • kupiliśmy łącznie 215 nowych pław,
 • wybudowaliśmy 6 nowych dalb nawigacyjnych,
 • wybudowaliśmy 1 nową stawę nawigacyjną,
 • zamontowaliśmy 11 nowych świateł nawigacyjnych,
 • zmodernizowaliśmy łącznie 10 budynków,
 • wybudowaliśmy 14 nowych budynków,
 • opracowaliśmy 6 projektów planów ochrony Natura 2000,
 • opracowaliśmy 11 projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 • stworzyliśmy aplikację systemu REJA24, umożliwiającą zdalną rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Łączna kwota, wykorzystanych do tej pory przez Urząd Morski w Szczecinie środków unijnych, to ok. 2 mld 329 mln złotych.

Dobrze, że jesteśmy razem, bo razem możemy więcej Dobrze, że jesteśmy razem, bo razem możemy więcej Dobrze, że jesteśmy razem, bo razem możemy więcej