OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na "Dzierżawę terenu w Porcie Dźwirzyno przeznaczonego pod parking samochodowy lub działalność rekreacyjno-rozrywkową"

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zawiadomienia i obwieszczenia”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> "Zawiadomienia i obwieszczenia"