04 lipiec 2018      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Oferty w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych – pogłębiarskich w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy” potencjalni wykonawcy mogą składać do 16 lipca br., natomiast w postępowaniu na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych – pogłębiarskich w ramach inwestycji „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach” – do 20 lipca br.

Metryka informacji

  Utworzono: 04 lipiec 2018   Poprawiono: 20 lipiec 2018 Odsłony: 1244