16 maja 2019      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W ramach trwającego do końca czerwca międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training Urząd Morski w Szczecinie gości w tym tygodniu (13 – 17 maja) przedstawiciela służby celnej hiszpańskiej administracji morskiej, pana Jose Luisa Pineiro Casais. W programie pobytu jest m.in. zapoznanie uczestnika programu ze strukturą i zadaniami administracji morskiej w Polsce, udział w inspekcji Port State Control, wizyta w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz w Morskim Pomocniczym Centrum Koordynacyjnym MSPiR SAR. W tym samym czasie drugi uczestnik wymiany, także z Hiszpanii, przebywa w Gdyni, dokąd przybył na zaproszenie tamtejszego Urzędu Morskiego.

W kwietniu z kolei, dzięki European Coast Guard Functions Training Exchange Programme pracownicy Urzędu Morskiego w Szczecinie wzięli udział w organizowanym przez Spanish Maritime Safety and Rescue Agency i Jovellanos Training Centre tygodniowym treningu Coast Guard Functions Course w Gijon, skierowanym m.in. do operatorów VTS i służb nadzorujących ruch statków.

Program ECGFT jest jednym z elementów dużego, europejskiego projektu ECGFA NET III, koordynowanego przez Straż Graniczną Finlandii (Finnish Border Guard), a jego organizatorem jest Agencja Bezpieczeństwa i Ratownictwa Morskiego z Hiszpanii (Spanish Maritime Safety and Rescue Agency). Skierowany jest do służb wykonujących, szeroko pojęte, zadania narodowych straży przybrzeżnych, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i eksperckim. Jego cele to m.in. wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności, wzajemne wsparcie, dzielenie się zasobami i narzędziami, poszerzanie wiedzy i rozumienia wyzwań stojących przed państwami UE, w zakresie wykonywania zadań straży przybrzeżnych. Projekt European Coast Guard Functions Academy NET III jest dofinansowany ze środków UE.


 Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT  Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT  Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT  Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT  Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT  Wizyta w ramach programu wymiany ECGFTMetryka informacji

  Utworzono: 16 maja 2019   Poprawiono: 24 maja 2019 Odsłony: 792