Informacje

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC)
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin
tel.: 91 44 03 594
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18,
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 74 212
fax: 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje:

Michał Czubakowski – Główny Inspektor – Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594
Leszek Skowroński –Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 233
Agata Hoppe – Z-ca Głównego Inspektora - Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594

PODSTAWA PRAWNA:
1.    Konwencja MLC 2006 (ILO) – prawidło 5.1.3., aneks A5-II
2.    Dyrektywa Rady (UE) 2017/159 z dnia 19 grudnia 2016 r.
3.    Konwencja  Nr 188 (ILO) z dnia 14 czerwca 2007 r.
4.    Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu – rozdział 8
5.    Ustawa z dnia 11 września 2019 r o pracy na statkach rybackich – rozdział 7

Akty wykonawcze do ustaw wymienionych w punkcie 4 i punkcie 5.

DOKUMENTY:
- Wniosek o wydanie Morskiego Certyfikatu Pracy lub Rybackiego Certyfikatu Pracy formularz „PS9.PD-14.F01 Wniosek-MLC Statek” (docx.) (pdf).
- Wniosek o przeprowadzenie inspekcji warunków pracy dla statków , które nie muszą posiadać certyfikatów pracy - formularz „PS9.PD-02.F02 Wniosek warunki pracy”(docx.) (pdf)

OPŁATY:
- Przeprowadzenie inspekcji i wydanie lub potwierdzenie Morskiego Certyfikatu Pracy – art. 93 ustawy wymienionej w punkcie 4
- Przeprowadzenie inspekcji i wydanie lub potwierdzenie Rybackiego Certyfikatu Pracy – art. 48 ustawy wymienionej w punkcie 5

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki w terminie uzgodnionym z armatorem / kapitanem jednostki, której dotyczy certyfikat.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC):
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin
tel.: 91 44 03 594
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC filia Świnoujście:
ul. Wybrzeże Władysława IV 7
72-600 Świnoujście
tel.: 91 44 03 559
fax: 91 44 03 385
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18,
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 74 212
fax: 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Kołobrzeg:
ul. Morska 8,
78-104 Kołobrzeg
tel.: 94 35 227 03
fax: 94 35 227 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie zleceń:
- Anna Filińska - Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594
- Bernadeta Krzeszczyk –  Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 212
- Katarzyna Kolańska - Świnoujście, pok. 19, tel.: (91) 44 03 559

Szczegółowe informacje:
Michał Czubakowski – Główny Inspektor – Szczecin, pok. 115, tel.: 91 44 03 594
Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: 59 84 74 233
Agata Hoppe – Z-ca Głównego Inspektora – Szczecin, pok. 115, tel.: 91 44 03 594

PODSTAWA PRAWNA:
1) Konwencja SOLAS
2) Konwencja MARPOL
3) Ustawa o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r.

DOKUMENTY:
1) Formularz zgłoszeniowy - formularz PS9.PD-08.F01(doc) (pdf)
2) Wnioskowana do zatwierdzenia ilość planów, rozkładów alarmowych lub innych dokumentów plus 1 kopia (dla urzędu).

OPŁATY:
- od 100 do 1200 PLN w zależności od pojemności brutto – dział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W trybie art. 35 k.p.a.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC):
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin
tel.: 91 44 03 594
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC filia Świnoujście:
ul. Wybrzeże Władysława IV 7
72-600 Świnoujście
tel.: 91 44 03 559
fax: 91 44 03 385
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18,
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 74 212
fax: 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Kołobrzeg:
ul. Morska 8,
78-104 Kołobrzeg
tel.: 94 35 227 03
fax: 94 35 227 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje:
Anna Filińska - Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594
Bernadeta Krzeszczyk - Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 212
Katarzyna Kolańska - Świnoujście, pok. 19, tel.: (91) 44 03 559

PODSTAWA PRAWNA:
1) Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
    a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie bezpiecznej       obsługi statku
    b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji       jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego
    c) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji      i audytów statku morskiego
2) Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.
    a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji           oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki.

Wnioski o przeprowadzenie inspekcji i wydanie certyfikatu dla:
   a) Statku konwencyjnego - formularz PS9.PD-01.F01_FormA-SOLAS (doc) (pdf)
   b) Statku niekonwencyjnego - formularz PS9.PD-01.F02_FormB-non SOLAS (doc) (pdf)
   c) Statku mającego odbyć podróż jednorazową/próbną/holowanie - formularz PS9.PD01.F03_FormC-SINGLE (doc) (pdf)
   d) Jachtu morskiego - formularz PS9.PD-01.F04_FormJ-JACHTY (doc) (pdf)
   e) Ustalenie składu załogi – jeden z wymienionych w punktach a) – d) formularzy, właściwy dla rodzaju statku

Dokumenty które trzeba załączyć do wniosku:
1. Dokument rejestracyjny jednostki - kopia*
2. Świadectwo pomiarowe jednostki - kopia*
3. Pozwolenie radiowe - kopia*
4. Zatwierdzony Plan Ochrony Przeciwpożarowej / Wykaz minimalnego wyposażenia w sprzęt pożarniczy dla statków o pojemności brutto mniejszej niż 150 - kopia* - lub wniosek o zatwierdzenie planu / wydanie wykazu
5. Dokumenty techniczne wydane przez klasyfikatora potwierdzające dokonanie przeglądu (kopia dla Urzędu/Administracji):
   a) Świadectwo klasy lub Orzeczenie techniczne
   b) Wykaz przeglądów, sprawozdania i protokoły
6. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej - w przypadkach wymaganych ustawą o bezpieczeństwie morskim

*Dokumenty wymagane w następujących przypadkach:
- przed inspekcją wstępną,
- gdy nastąpiły zmiany zapisów w tych dokumentach,
- gdy zostały odnowione.
- dla statku mającego odbyć podróż jednorazową / próbną / holowanie

Oryginały tych dokumentów muszą znajdować się na burcie jednostki i wymagane do wglądu podczas inspekcji

OPŁATY:
- Przeprowadzenie inspekcji i wydanie lub potwierdzenie odpowiedniego certyfikatu bezpieczeństwa lub KB – dział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
- Przeprowadzenie inspekcji i wydanie lub potwierdzenie odpowiedniego świadectwa lub certyfikatu w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki – załącznik 1 do Ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W trybie art. 35 k.p.a.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC):
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin
tel.: 91 44 03 594
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC filia Świnoujście:
ul. Wybrzeże Władysława IV 7
72-600 Świnoujście
tel.: 91 44 03 559
fax: 91 44 03 385
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18,
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 74 212
fax: 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Kołobrzeg:
ul. Morska 8,
78-104 Kołobrzeg
tel.: 94 35 227 03
fax: 94 35 227 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie zleceń:
- Anna Filińska - Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594
- Bernadeta Krzeszczyk - Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 212
- Katarzyna Kolańska - Świnoujście, pok. 19, tel.: (91) 44 03 559

Szczegółowe informacje:
Michał Czubakowski – Główny Inspektor – Szczecin, pok. 115, tel.: 91 44 03 594
Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: 59 84 74 233
Agata Hoppe – Z-ca Głównego Inspektora – Szczecin, pok. 115, tel.: 91 44 03 594

PODSTAWA PRAWNA:
1) Konwencja SOLAS
2) Konwencja MARPOL
3) Ustawa o wyposażeniu morskim z dnia 2 grudnia 2016 r.
4) Ustawa o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r.
   a) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego.
   b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów Morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego
   c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych
   d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych
   e) Zarządzenia Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie dodatkowych wymagań w zakresie bezpiecznego uprawiania żeglugi dla Statków żeglugi śródlądowej uprawniających żeglugę na wodach Morskich (Dz. U. woj. Zach. z 2016 poz. 1073)
5) Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z dnia 16 marca 1995 r.
   a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki.

DOKUMENTY:
1) Formularz zgłoszeniowy właściwy dla rodzaju statku:
   a) Statku konwencyjnego - formularz PS9.PD-01.F01_FormA-SOLAS (doc) (pdf)
   b) Statku niekonwencyjnego - formularz PS9.PD-01.F02_FormB-non SOLAS (doc) (pdf)
   c) Jachtu morskiego - formularz PS9.PD-01.F04_FormJ-JACHTY (doc) (pdf)
2) Pisemny wniosek z uzasadnieniem;
Wniosek powinien zawierać nazwę i adres armatora lub właściciela statku, telefoniczny numer kontaktowy, parametry statku z uwzględnieniem rodzaju żeglugi oraz wszelkie inne informacje wymagane do określenia, czy zastosowanie rozwiązania równoważnego lub zwolnienia jest uzasadnione.

OPŁATY:
- Przeprowadzenie inspekcji i wydanie certyfikatu zwolnienia lub zwolnienia od wymagań przepisów krajowych opłata wynosi 50% stawki opłaty podstawowej za przeprowadzenie inspekcji, której zwolnienie dotyczy – dział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
- Przeprowadzenie postępowania i wydanie certyfikatu uznania wyposażenia statku za równoważne: 500 PLN. - dział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W trybie art. 35 k.p.a.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC):
ul. Jana z Kolna 9
71-603 Szczecin
Tel. 91 44 03 594,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


FSC/PSC – filia Słupsk:
al. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk
tel. 59 84 74 212,
tel/fax. 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje:

Michał Czubakowski – Główny Inspektor – Szczecin, pok. 115, tel.: 91 44 03 594
Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: 59 84 74 233
Agata Hoppe –  Z-ca Głównego Inspektora – Szczecin, pok. 115, tel.: 91 44 03 594

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa „Kodeks Morski”
a.    Tytuł VI – Umowy, Dział II – Przewóz pasażerów,
b.    Tytuł VII - Wypadki morskie, Dział III - Zanieczyszczenie ze statków.
Rozporządzenie MTBiGM z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wzoru certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa.
Rozporządzenie MI z dnia 22 lipca 2009r.w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniami olejami ze statku.


DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie odpowiedniego certyfikatu ubezpieczenia lub jego poświadczenia - formularz Nr PS9.PD-01.F05 (.doc) (.pdf)


OPŁATY:
Za wydanie certyfikatu  – równowartość w złotych 30 euro  ( Kodeks Morski – art. 182b, art. 271c, art. 273a)
Za poświadczenie certyfikatu – równowartość w złotych 20 euro ( Kodeks Morski – art. 182b, art. 271c, 273a.)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W trybie art. 35 k.p.a.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.