Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC):
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin
tel.: 91 44 03 594
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC filia Świnoujście:
ul. Wybrzeże Władysława IV 7
72-600 Świnoujście
tel.: 91 44 03 559
fax: 91 44 03 385
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18,
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 74 212
fax: 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Kołobrzeg:
ul. Morska 8,
78-104 Kołobrzeg
tel.: 94 35 227 03
fax: 94 35 227 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje:
Anna Filińska - Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594
Bernadeta Krzeszczyk - Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 212
Katarzyna Kolańska - Świnoujście, pok. 19, tel.: (91) 44 03 559

PODSTAWA PRAWNA:
1) Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
    a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie bezpiecznej       obsługi statku
    b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji       jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego
    c) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji      i audytów statku morskiego
2) Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.
    a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji           oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki.

Wnioski o przeprowadzenie inspekcji i wydanie certyfikatu dla:
   a) Statku konwencyjnego - formularz PS9.PD-01.F01_FormA-SOLAS (doc) (pdf)
   b) Statku niekonwencyjnego - formularz PS9.PD-01.F02_FormB-non SOLAS (doc) (pdf)
   c) Statku mającego odbyć podróż jednorazową/próbną/holowanie - formularz PS9.PD01.F03_FormC-SINGLE (doc) (pdf)
   d) Jachtu morskiego - formularz PS9.PD-01.F04_FormJ-JACHTY (doc) (pdf)
   e) Ustalenie składu załogi – jeden z wymienionych w punktach a) – d) formularzy, właściwy dla rodzaju statku

Dokumenty które trzeba załączyć do wniosku:
1. Dokument rejestracyjny jednostki - kopia*
2. Świadectwo pomiarowe jednostki - kopia*
3. Pozwolenie radiowe - kopia*
4. Zatwierdzony Plan Ochrony Przeciwpożarowej / Wykaz minimalnego wyposażenia w sprzęt pożarniczy dla statków o pojemności brutto mniejszej niż 150 - kopia* - lub wniosek o zatwierdzenie planu / wydanie wykazu
5. Dokumenty techniczne wydane przez klasyfikatora potwierdzające dokonanie przeglądu (kopia dla Urzędu/Administracji):
   a) Świadectwo klasy lub Orzeczenie techniczne
   b) Wykaz przeglądów, sprawozdania i protokoły
6. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej - w przypadkach wymaganych ustawą o bezpieczeństwie morskim

*Dokumenty wymagane w następujących przypadkach:
- przed inspekcją wstępną,
- gdy nastąpiły zmiany zapisów w tych dokumentach,
- gdy zostały odnowione.
- dla statku mającego odbyć podróż jednorazową / próbną / holowanie

Oryginały tych dokumentów muszą znajdować się na burcie jednostki i wymagane do wglądu podczas inspekcji

OPŁATY:
- Przeprowadzenie inspekcji i wydanie lub potwierdzenie odpowiedniego certyfikatu bezpieczeństwa lub KB – dział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
- Przeprowadzenie inspekcji i wydanie lub potwierdzenie odpowiedniego świadectwa lub certyfikatu w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki – załącznik 1 do Ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W trybie art. 35 k.p.a.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.