Zadania realizowane z budżetu państwa


Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028


Program Ochrony Brzegów Morskich