29 maja 2015      Administrator      Informacje

Rejestracja statku

- formularz zgłoszeniowy - PS15.PD-02.F01 ( doc ) ( pdf )

Rejestracja statku w budowie

- formularz zgłoszeniowy - PS15.PD-02.F02 ( doc ) ( pdf )

Zmiana wpisu w rejestrze

- formularz zgłoszeniowy - PS15.PD-02.F03 ( doc ) ( pdf )

Wniosek o wykreślenie statku z rejestru

- formularz zgłoszeniowy - PS15.PD-02.F06 ( doc ) ( pdf )

OPŁATY:

- opłata administracyjna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich

Osoby do kontaktu:
- Joanna Suszko–Nowak – Starszy Inspektor – pok. 113, tel.: 91 44 03 598

 

 Metryka informacji

Odsłony: 17245