Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami, przygotowanymi przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na temat Światowych Dni Morza 2018 (World Maritime Day Parallel Event 2018), które odbędą się w Szczecinie, w dniach 13 - 15 czerwca br. Obchody tego święta są organizowane przez MGMiŻŚ we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO). Wszystkie informacje, a także formularze rejestracyjne, znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia: http://worldmaritimedaypoland.org.
Strona jest również dostępna w j. polskim, j. hiszpańskim, j. francuskim i j. rosyjskim. Obecnie trwa już rejestracja uczestników.
Oficjalnym hasztagiem wydarzenia jest #PolskaMorska, natomiast w j. angielskim – #MaritimePoland.
Ulotki informacyjne oraz wstępny program obchodów znajdą Państwo także na naszej stronie – banner „World Maritime Day Parallel Event 2018”.

"Pod biało-czerwoną" – imprezę pod taką nazwą Urząd Morski w Szczecinie organizuje 2 maja 2018 roku, w Dniu Flagi RP. Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Jego zadaniem jest podkreślenie rangi biało-czerwonej bandery, a także uświadomienie, jak ważne jest bezpieczeństwo na wodzie.

Od godz. 9:00 do 17:00 zapraszamy Państwa na teren Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS, przy ul. Światowida 16c, gdzie przy nabrzeżach będzie można nieodpłatnie zwiedzić specjalistyczne statki Urzędu Morskiego w Szczecinie, pływające pod biało-czerwoną banderą. Będą to stawiacze pław, motorówki hydrograficzne i motorówki inspekcyjne, m.in. „Planeta”, „Syriusz”, „Galaktyka”, „Kastor”, i „Lucynka”. Ok. godz. 12:30 i ok. 16:00 odbędą się pokazy ratownictwa wodnego, przygotowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie. Odbędą się także pokazy wystawiania i zdejmowania z wody znaków nawigacyjnych. Będzie można również zwiedzać teren Bazy, po którym oprowadzać i opowiadać o pracy, związanej z oznakowywaniem torów wodnych, będą pracownicy UMS.


Kasia i Magda Lodołamanie Baza Oznakowania Nawigacyjnego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego RP oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze portu morskiego w Świnoujściu oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Szczecinie, Policach, Dziwnowie oraz Trzebieży wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla ww. planów.

Dziś, tj. 12 kwietnia, odbywa się w Szczecinie konferencja naukowa „Porty Morskie 2018”, której organizatorem jest m.in. Akademia Morska w Szczecinie. Tegoroczna edycja wydarzenia została podzielona na dwa obszary tematyczne: Port morski w obsłudze turystyki morskiej” oraz „Automatyzacja portowych procesów obsługi ładunków”. Jeden z tematów, dotyczący Elektronicznego Systemu Kontrolno-Informacyjnego dla Portów Polskich (PHICS), będzie referowany przez przedstawiciela Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Informacje i program konferencji znajdą Państwo tutaj: http://www.portymorskie.am.szczecin.pl/

Od 9 do 13 kwietnia trwa w Londynie 72. sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Jej główne tematy to:

  • zagadnienia związane z Konwencją dot. Kontroli i Postępowania ze Statkowymi Wodami Balastowymi i Osadami,
  • efektywność energetyczna statków w żegludze międzynarodowej,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych ze statków, w tym kwestia strategii IMO w tym zakresie,
  • opracowanie środków, mających na celu zmniejszenie ryzyka używania i przewozu paliwa ciężkiego przez statki pływające po wodach arktycznych,
  • inne sprawy, związane z ochroną środowiska morskiego oraz zapobieganiem i reagowaniem na zanieczyszczenia wód morskich.

W sesji, w imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, uczestniczy jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.


Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało o pozytywnej ocenie złożonego przez Urząd Morski w Szczecinie wniosku o dofinansowanie projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” i rekomendacji do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów CPPC. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 3 494 278,06 zł. Po dopełnieniu przez Urząd niezbędnych formalności, możliwe będzie podpisanie z CPPC porozumienia o dofinansowanie.

Celem realizowanego przez Urząd projektu jest usprawnienie procesów związanych z realizacją obowiązków rejestracji oraz aktualizacją danych jednostek pływających, zmniejszenie obciążeń właścicieli oraz publikacja usług elektronicznych, zwiększających dostępność wynikowych informacji w procesach kontroli i nadzoru oraz ratowania życia ludzkiego. Cel ten zostanie osiągnięty przez budowę nowego ogólnopolskiego rejestru teleinformatycznego, dostarczenie usług dotyczących obowiązków rejestracji (w formie elektronicznej) oraz udostępnienie ich w ramach zintegrowanego i bezpiecznego systemu.


W środę, 4 kwietnia, w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, odbyła się konferencja naukowa z okazji 450. rocznicy powstania administracji morskiej w Polsce. Swoim patronatem objął ją Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk. Współorganizatorem wydarzenia był m.in. Urząd Morski w Gdyni. Konferencja zgromadziła ponad setkę uczestników, a jej tematyka dotyczyła okresu od utworzenia w 1568 roku, przez króla Zygmunta II Augusta, Komisji Morskiej aż po współczesne zadania i uwarunkowania działalności administracji morskiej RP. W konferencji, w imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, wziął udział jego zastępca ds. oznakowania nawigacyjnego – Zenon Kozłowski.


450 lat polskiej administracji morskiej/Fot. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 450 lat polskiej administracji morskiej/Fot. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 450 lat polskiej administracji morskiej/Fot. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się 21 marca spotkanie programowe, dotyczące Światowych Dni Morza 2018. „Organizacja tego prestiżowego wydarzenia w Polsce, w Szczecinie to ogromna szansa na podniesienie znaczenia polskiej gospodarki morskiej, a także całej gospodarki naszego kraju” – powiedział na nim Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk - „Obiecuję, że ministerstwo dołoży wszelkich starań, żeby to wydarzenie było naszym wspólnym sukcesem. Warto podkreślić, że dzięki daleko idącym zmianom gospodarka morska odradza się. Jesteśmy w kluczowym okresie przejścia między starym a nowym napędem wzrostu. Przeprowadzone reformy sektora morskiego i otwarcie się na świat są dowodem, że dla gospodarki morskiej rozpoczyna się nowa era. Jestem przekonany, iż działania polskiego rządu w najbliższym czasie przyniosą wymierne efekty”.

Więcej informacji o Światowych Dniach Morza 2018 znajdą Państwo na stronie: http://worldmaritimedaypoland.org/


Spotkanie programowe ŚDM 2018 Spotkanie programowe ŚDM 2018 Spotkanie programowe ŚDM 2018

W środę, 21 marca, w Sejmie RP odbyło się 83. posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na którym rozpatrywano rządowy projekt Ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Projekt trafił pod obrady komisji po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Przebieg posiedzenia można obejrzeć na stronie Sejmu RP: Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejWe wtorek, 20 marca, w siedzibie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, zostały podpisane porozumienia o dofinansowaniu projektów, zgłoszonych przez Urząd Morski w Szczecinie do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, na lata 2014 – 2020. Są to dwa projekty: „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach” oraz „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy”. Porozumienia podpisali: Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, i Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Podpisanie porozumień o dofinansowaniu kolejnych projektów unijnych Podpisanie porozumień o dofinansowaniu kolejnych projektów unijnych Podpisanie porozumień o dofinansowaniu kolejnych projektów unijnych

 

W sobotę 17 marca, w godzinach 11.45-13.00, z okazji 6. edycji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Miejskiego, Urząd Morski w Szczecinie udostępnił swą siedzibę do zwiedzania. Czerwony Ratusz odwiedziły dwie grupy turystów prowadzone przez przemiłe panie przewodniczki. Pierwszą grupę stanowili mieszkańcy okolicznych miejscowości z Republiki Federalnej Niemiec, drugą szczecinianie. Na wszystkich zwiedzających wielkie wrażenie zrobił niedawno odremontowany główny hol Ratusza..


Zwiedzanie Czerwonego Ratusza Zwiedzanie Czerwonego Ratusza Zwiedzanie Czerwonego Ratusza

W czwartek, 15 marca odbył się rejs dla potencjalnych wykonawców inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”, zorganizowany przez Urząd Morski w Szczecinie. Oferenci wraz z pracownikami Urzędu płynęli jednostką „Kapitan Cook” od Dworca Morskiego, poprzez Przekop Mieleński do obrotnicy Parnica i następnie wzdłuż toru wodnego Świnoujście-Szczecin, aż do wejścia na Zalew Szczeciński. Celem rejsu była wizja lokalna obszaru przyszłej inwestycji. Sprzyjające warunki pogodowe sprawiły, że przedsięwzięcie należy uznać za udane.


Wizja lokalna obszaru inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” Wizja lokalna obszaru inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” Wizja lokalna obszaru inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”

Już w najbliższą sobotę, 17 marca, Urząd Morski w Szczecinie po raz kolejny bierze udział w obchodach Dnia Przewodnika Turystycznego, udostępniając do zwiedzania swą zabytkową siedzibę - dziewiętnastowieczny, neogotycki gmach Czerwonego Ratusza. Zapraszamy Państwa serdecznie, w budynku będzie można zobaczyć przepięknie odrestaurowaną główną klatkę schodową, gabinet dyrektora UMS oraz dużą salę konferencyjną.

Więcej informacji na temat imprezy znajdą Państwo na stronie organizatora: Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników.


Szóste obchody Dnia Przewodnika Turystycznego Szóste obchody Dnia Przewodnika Turystycznego Szóste obchody Dnia Przewodnika Turystycznego

Pod koniec lutego przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu partnerów projektu "Pan Baltic Scope", które miało miejsce w siedzibie Nordregio (Nordic Centre for Spatial Development and Planning), w Sztokholmie.

Projekt jest kontynuacją prac podjętych w latach 2015-2017 przez instytucje odpowiedzialne za planowanie przestrzenne obszarów morskich z państw nadbałtyckich wspólnie z organizacjami i jednostkami badawczymi o wymiarze ponadnarodowym, w ramach projektu "Baltic Scope Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans".

Projekt "Pan Baltic Scope" ma na celu wsparcie wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r., ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz celów określonych w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, strategii Niebieskiej Gospodarki (Blue Economy), strategii Europa 2020, a także bałtyckiego planu działań HELCOM i długoterminowej perspektywy VASAB dla Terytorialnego Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego. Planuje się podjęcie prac zmierzających do osiągnięcia spójności w planowaniu przestrzennym obszarów morskich w regionie Morza Bałtyckiego pomiędzy krajami sąsiednimi oraz stworzenie trwałych mechanizmów dla transgranicznej współpracy w tej dziedzinie.

Czytaj więcej

Pan Baltic SCOPE Pan Baltic SCOPE Pan Baltic SCOPE

Do piątku, 9 marca, potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty w postępowaniu przetargowym na remont i renowację tarasu, elewacji ścian poniżej tarasu oraz głównych schodów od strony wschodniej budynku Czerwonego Ratusza.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce "Zamówienia publiczne - Aktualne - Powyżej 30 tys. euro - Przetarg nieograniczony".