Od 16 do 25 maja trwa w Londynie 99. sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Jej główne tematy to:

 • opracowanie zakresu uregulowań dla autonomicznych nawodnych jednostek pływających (MASS-Maritime Autonomous Surface Ships),
 • środki dla zwiększenia ochrony żeglugi,
 • środki bezpieczeństwa dla statków niekonwencyjnych, uprawiających żeglugę na wodach polarnych,
 • standardy konstrukcyjne dla statków oparte na celu (GBS - Goal Based Standard) i weryfikacja zgodności przepisów uznanych organizacji w tym zakresie,
 • poprawki do międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG Code),
 • kodeks dla przewozu więcej niż 12 osób personelu przemysłowego, w zakresie podróży międzynarodowych,
 • zagadnienia związane z radiokomunikacją morską oraz poszukiwaniem i ratownictwem na morzu, w tym kwestia uznania systemu Iridium jako elementu GMDSS i ustalenia dalszych działań w tym zakresie,
 • inne zagadnienia mające wpływ na bezpieczeństwo morskie.

W sesji uczestniczył w ubiegłym tygodniu dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, a w tym tygodniu bierze w niej udział jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.Dziś w siedzibie Urzędu gościliśmy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorza Witkowskiego. Na spotkaniu z kierownictwem Urzędu omawiano m.in. sprawy związane z inwestycjami, prowadzonymi aktualnie przez Urząd Morski w Szczecinie, w tym stan zaawansowania projektu, związanego z modernizacją toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m i kwestię możliwości znalezienia ewentualnych dodatkowych środków na to zadanie. Oferty, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w projekcie, są teraz analizowane przez komisję przetargową. Wiceminister Witkowski podkreślił, że realizacja tej inwestycji jest niezwykle istotna dla resortu i kluczowa dla całego naszego regionu. Dzięki niej zwiększy się maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a dzięki poszerzeniu toru zwiększy się bezpieczeństwo przy mijaniu się statków. Zostanie także zapewniona dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do Szczecina. Przede wszystkim jednak, zwiększy się ilość przeładunków w porcie i zapewniona zostanie możliwość jego dalszego rozwoju.


 Wizyta wiceministra Grzegorza Witkowskiego Wizyta wiceministra Grzegorza Witkowskiego Wizyta wiceministra Grzegorza Witkowskiego

Wczoraj, tj. 17 maja, podpisano umowę na tegoroczne prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych, znajdujących się w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Będą to przede wszystkim bieżące prace na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, a także na torach podejściowych do portu w Trzebieży. Kubatura urobku do wybrania to ok. 418 tys. metrów sześciennych. Wykonawcą robót, wyłonionym w ramach postępowania przetargowego, jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o. o. z Gdańska oraz Van den Herik Kust-en Oeverwerken B. V. z Holandii. Koszt robót to ok. 15,2 mln zł, a termin wykonania - połowa sierpnia tego roku.

To ostatni raz, kiedy zadanie to realizujemy z bieżących środków budżetowych Urzędu, bowiem dzięki ustanowieniu przez Radę Ministrów programu wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028” już od przyszłego roku bieżące roboty pogłębiarskie będą finansowane z zagwarantowanych w programie środków finansowych na ten cel.


 Prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych Prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych Prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych

W tym tygodniu Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa porozumienie o dofinansowaniu projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Głównym zadaniem projektu jest budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego „REJA24”, który umożliwi usprawnienie procesów związanych z rejestracją jednostek pływających oraz aktualizacją ich danych, zmniejszając obciążenia właścicieli rejestrowanych jednostek. Poza cyfryzacją procesów rejestracji jachtów i jednostek pływających, nowy system istotnie poprawi nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i procedury ratowania życia ludzkiego w razie zagrożenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.499.198,06 zł, a wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich 2.957.207,52 zł. Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku.Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, zamieszczonym w BIP Urzędu w zakładce: „Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 30.05.2018 r., do godziny 14:00.Dziś, tj. 10 maja 2018 roku, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”. Złożone przez wykonawców oferty będą teraz szczegółowo analizowane i sprawdzane przez komisję przetargową.

Informację z otwarcia ofert znajdą Państwo tutaj.


Otwarcie ofert w przetargu na modernizację toru wodnego Otwarcie ofert w przetargu na modernizację toru wodnego Otwarcie ofert w przetargu na modernizację toru wodnego

2 maja 2018 roku, w Dniu Flagi RP, na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS, odbyła się organizowana przez Urząd Morski w Szczecinie impreza "Pod biało-czerwoną”. Przy nabrzeżach Bazy można było nieodpłatnie zwiedzić specjalistyczne statki Urzędu Morskiego w Szczecinie: stawiacze pław, motorówki hydrograficzne i motorówki inspekcyjne, m.in. „Planetę”, „Syriusza”, „Galaktykę” i „Lucynkę”. Gości oprowadzali pracownicy, którzy z pasją opowiadali o pracy na jednostkach, pływających pod biało-czerwoną banderą. Wielkie zainteresowanie i emocje wzbudził widowiskowy pokaz ratownictwa wodnego przygotowany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie. Wśród atrakcji czekających na zwiedzających, był także pokaz wystawiania i zdejmowania z wody znaków nawigacyjnych


Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną

Do poniedziałku, 7 maja, potencjalni wykonawcy mogą składać oferty w postępowaniu przetargowym na tegoroczne prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych, znajdujących się w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. To ostatni raz, kiedy zadanie to zostanie zrealizowane z bieżących środków budżetowych Urzędu, bowiem dzięki ustanowieniu przez Radę Ministrów programu wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028” już od przyszłego roku bieżące roboty pogłębiarskie będą finansowane z zagwarantowanych w programie środków finansowych na ten cel.W najbliższą środę, 2 maja 2018 roku, w Dniu Flagi RP, w godz. 9:00 - 17:00 zapraszamy Państwa na teren Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS, przy ul. Światowida 16c, gdzie odbędzie się organizowana przez Urząd Morski w Szczecinie impreza "Pod biało-czerwoną". Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, pod auspicjami Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 - 2021. Jego zadaniem jest podkreślenie rangi biało-czerwonej bandery, a także uświadomienie, jak ważne jest bezpieczeństwo na wodzie.

Przy nabrzeżach Bazy będzie można nieodpłatnie zwiedzić specjalistyczne statki Urzędu Morskiego w Szczecinie, pływające pod biało-czerwoną banderą. Będą to stawiacze pław, motorówki hydrograficzne i motorówki inspekcyjne, m.in. „Planeta”, „Syriusz”, „Galaktyka”, „Kastor”, i „Lucynka”. Ok. godz. 12:30 i ok. 16:00 odbędą się pokazy ratownictwa wodnego, przygotowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie. Odbędą się także pokazy wystawiania i zdejmowania z wody znaków nawigacyjnych. Będzie można również zwiedzać teren Bazy, po którym oprowadzać i opowiadać o pracy, związanej z oznakowywaniem torów wodnych, będą pracownicy UMS.Informujemy Państwa, że zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 4 maja 2018 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej (w tym także dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie), natomiast jako dzień pracy wyznaczony został 19 maja 2018 roku.Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami, przygotowanymi przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na temat Światowych Dni Morza 2018 (World Maritime Day Parallel Event 2018), które odbędą się w Szczecinie, w dniach 13 - 15 czerwca br. Obchody tego święta są organizowane przez MGMiŻŚ we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO). Wszystkie informacje, a także formularze rejestracyjne, znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia: http://worldmaritimedaypoland.org.
Strona jest również dostępna w j. polskim, j. hiszpańskim, j. francuskim i j. rosyjskim. Obecnie trwa już rejestracja uczestników.
Oficjalnym hasztagiem wydarzenia jest #PolskaMorska, natomiast w j. angielskim – #MaritimePoland.
Ulotki informacyjne oraz wstępny program obchodów znajdą Państwo także na naszej stronie – banner „World Maritime Day Parallel Event 2018”.

"Pod biało-czerwoną" – imprezę pod taką nazwą Urząd Morski w Szczecinie organizuje 2 maja 2018 roku, w Dniu Flagi RP. Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Jego zadaniem jest podkreślenie rangi biało-czerwonej bandery, a także uświadomienie, jak ważne jest bezpieczeństwo na wodzie.

Od godz. 9:00 do 17:00 zapraszamy Państwa na teren Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS, przy ul. Światowida 16c, gdzie przy nabrzeżach będzie można nieodpłatnie zwiedzić specjalistyczne statki Urzędu Morskiego w Szczecinie, pływające pod biało-czerwoną banderą. Będą to stawiacze pław, motorówki hydrograficzne i motorówki inspekcyjne, m.in. „Planeta”, „Syriusz”, „Galaktyka”, „Kastor”, i „Lucynka”. Ok. godz. 12:30 i ok. 16:00 odbędą się pokazy ratownictwa wodnego, przygotowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie. Odbędą się także pokazy wystawiania i zdejmowania z wody znaków nawigacyjnych. Będzie można również zwiedzać teren Bazy, po którym oprowadzać i opowiadać o pracy, związanej z oznakowywaniem torów wodnych, będą pracownicy UMS.


Kasia i Magda Lodołamanie Baza Oznakowania Nawigacyjnego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego RP oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze portu morskiego w Świnoujściu oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Szczecinie, Policach, Dziwnowie oraz Trzebieży wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla ww. planów.

Dziś, tj. 12 kwietnia, odbywa się w Szczecinie konferencja naukowa „Porty Morskie 2018”, której organizatorem jest m.in. Akademia Morska w Szczecinie. Tegoroczna edycja wydarzenia została podzielona na dwa obszary tematyczne: Port morski w obsłudze turystyki morskiej” oraz „Automatyzacja portowych procesów obsługi ładunków”. Jeden z tematów, dotyczący Elektronicznego Systemu Kontrolno-Informacyjnego dla Portów Polskich (PHICS), będzie referowany przez przedstawiciela Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Informacje i program konferencji znajdą Państwo tutaj: http://www.portymorskie.am.szczecin.pl/

Od 9 do 13 kwietnia trwa w Londynie 72. sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Jej główne tematy to:

 • zagadnienia związane z Konwencją dot. Kontroli i Postępowania ze Statkowymi Wodami Balastowymi i Osadami,
 • efektywność energetyczna statków w żegludze międzynarodowej,
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych ze statków, w tym kwestia strategii IMO w tym zakresie,
 • opracowanie środków, mających na celu zmniejszenie ryzyka używania i przewozu paliwa ciężkiego przez statki pływające po wodach arktycznych,
 • inne sprawy, związane z ochroną środowiska morskiego oraz zapobieganiem i reagowaniem na zanieczyszczenia wód morskich.

W sesji, w imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, uczestniczy jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.