Dzisiaj w siedzibie Urzędu została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz pogłębiarskich, związanych z inwestycją pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy”. Wykonawcą tego zadania zostało, wyłonione w postępowaniu przetargowym, konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska oraz Hegemann GmbH z Niemiec, za kwotę 5.927.370,00 złotych.

Przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie toru podejściowego do Stepnicy (od stawy 24 do głowic falochronów basenu Kolejowego) wraz z obrotnicą, w związku ze zwiększeniem ich głębokości do 4,5 m. Zgodnie z harmonogramem, inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2019 roku. Porozumienie o dofinansowaniu projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, zostało podpisane w marcu tego roku. Szacunkowy koszt całego projektu to ok. 6,3 mln zł, z czego środki UE to ok. 5,3 mln zł.

 

Podpisanie umowy z wykonawcą robót w stepnickim porcie Podpisanie umowy z wykonawcą robót w stepnickim porcie Podpisanie umowy z wykonawcą robót w stepnickim porcie

W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa na budowę stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy. Wykonawcą zadania zostało, wyłonione w ramach przeprowadzonej procedury zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o.o. ze Szczecina, za kwotę 1.948.000,00 zł. Termin wykonania prac budowlanych to koniec listopada br.

Wykonawca zbuduje falochron wyspowy, niemający połączenia z lądem. Prostoliniowa konstrukcja falochronu o długości około 95 m usytuowana będzie, w przybliżeniu, na linii północny zachód – południowy wschód. Funkcją obiektu będzie wyłącznie osłona basenu przed falowaniem i przed wypłycaniem akwenu. Nie przewiduje się wykorzystania budowli do postoju jednostek pływających oraz wstępu ludzi. Stały falochron osłonowy zostanie wykonany jako grodza z dwóch równoległych stalowych ścianek szczelnych, wypełnionych zasypem piaszczystym i zwieńczonych płytą żelbetową z parapetem osłonowym. Na konstrukcji falochronu zostaną zainstalowane dwa rodzaje oświetlenia ostrzegawczego:

- ostrzegawcze światło nawigacyjne, oznakowujące głowicę falochronu,
- punktowe światła oświetlające zewnętrzną, pionową ścianę parapetu falochronu, aby sygnalizować jednostkom pływającym obecność długiego obiektu liniowego w porze nocnej.

W dniach 11 – 14 września, w Bordeaux, odbywa się 16. forum użytkowników korzystających ze sprzętów i rozwiązań dla rynku elektroniki morskiej FEMME 2018.

Podczas kilkudniowej konferencji uczestnicy (m.in. przedstawiciele administracji rządowych, ośrodków naukowo-badawczych, firm komercyjnych) mają okazję wymieniać swoje doświadczenia i zapoznawać się z nowymi technologiami i instrumentami pozwalającymi na prowadzenie różnego rodzaju pomiarów oceanograficznych. Służą one m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa nawigacji statków, mogą także być narzędziem do bezpiecznego i efektywnego wytwarzania energii typu offshore czy badania i wykorzystywania zasobów dna morskiego.

W konferencji uczestniczy, w imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, jego zastępca ds. oznakowania nawigacyjnego, Zenon Kozłowski.

Program konferencji FEMME 2018W poniedziałek, 10 września, w gdyńskim porcie odbyły się pokazowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze i rozlewowe LNG. Ich organizatorami byli: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Urząd Morski w Gdyni oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Celem ćwiczeń było, przede wszystkim, sprawdzenie bezpieczeństwa rozwiązań technicznych dla bunkrowania statków LNG. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie reprezentował, jako obserwator ćwiczeń, jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.

Więcej informacji o ćwiczeniach znajdą Państwo tutaj.Przedstawiciele najważniejszych firm oraz organizacji z branży morskiej i transportowej spotkają się w dniach 6 -7 września w Szczecinie, podczas tegorocznej edycji Baltic Ports Conference. Wydarzenie, organizowane przez Baltic Ports Organization oraz Port Szczecin-Świnoujście, od lat stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami sektora morskiego z regionu Morza Bałtyckiego, a także całej Europy.

Spotkanie skupi się na najważniejszych zagadnieniach istotnych dla rozwoju sektora morskiego na Bałtyku i w Europie, poczynając od analizy sytuacji na rynku i jej wpływu na transport morski, poprzez analizę instrumentów finansowych, wspierających rozwój infrastruktury portowej, a kończąc na funkcji portów jako hubów energetycznych.

W konferencji uczestniczy dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, wraz ze swoim zastępcą ds. inspekcji morskiej, Przemysławem Lenardem.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.balticportsconference.comInformujemy Państwa, że w postępowaniu przetargowym na budowę stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy wpłynęły cztery oferty. Informację z otwarcia ofert znajdą Państwo tutaj.Informujemy Państwa, że w drugim postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych – pogłębiarskich w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach” wpłynęły 2 oferty. Informację z otwarcia ofert znajdą Państwo tutaj.W poniedziałek, 27 sierpnia, zostało podpisane porozumienie o dofinansowaniu projektu „Zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”, zgłoszonego przez nas do realizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Porozumienie podpisali: Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, i Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt obejmuje zakup pięciu jednostek pływających:

  • dwóch łodzi pneumatycznych RIB (Rigid Inflatable Boat), służących do kontroli oznakowania nawigacyjnego, inspekcji i kontroli akwenów oraz współdziałania z innymi służbami w akcjach ratowniczych,
  • hydrograficznej łodzi RIB wraz z wyposażeniem do prowadzenia pomiarów batymetrycznych i monitorowania głębokości na torach wodnych,
  • stawiacza pław, przeznaczonego do obsługi pływającego oznakowania nawigacyjnego,
  • szalandy z refulatorem do eliminowania wypłyceń i utrzymywania na torach wodnych wymaganych parametrów.

Zadaniem nowych jednostek będzie zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach administrowanych przez UMS. Całkowity koszt projektu to ok. 18,8 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ok. 16 mln złotych. Projekt zostanie zrealizowany w trybie „Zaprojektuj i zbuduj” do końca 2019 roku.Dziś w siedzibie Urzędu została podpisana umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”. Funkcję tę będzie pełnić, wyłoniona w postępowaniu przetargowym, firma IdeaConcept Jacek Hawrylczak z Zielonej Góry, za kwotę 237 390,00 zł brutto.

Głównym zadaniem projektu jest budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego „REJA24”, który umożliwi usprawnienie procesów związanych z rejestracją jednostek pływających oraz aktualizacją ich danych, zmniejszając obciążenia właścicieli rejestrowanych jednostek. Poza cyfryzacją procesów rejestracji jachtów i jednostek pływających, nowy system istotnie poprawi nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i procedury ratowania życia ludzkiego w razie zagrożenia.

Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa porozumienie o dofinansowaniu tego projektu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w maju tego roku. Będzie on realizowany do końca 2019 roku.


Podpisanie umowy z inżynierem kontraktu Podpisanie umowy z inżynierem kontraktu Podpisanie umowy z inżynierem kontraktu

W piątek, 17 sierpnia, w Świnoujściu, odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono zaawansowanie projektu pn. "Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” (POIS.03.02.00-00-0008/17), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 - 2020. Dwie siostrzane jednostki są budowane dla Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni przez stocznię Remontową Shipbuilding S.A. z Gdańska. Będą pełnić, przede wszystkim, funkcję lodołamaczy, służyć do wystawiania oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia prac hydrograficznych i zwalczania rozlewów olejowych, jak również funkcję ratowniczą i przeciwpożarową. W czerwcu i w lipcu odbyły się próby modelowe oraz manewrowe statków, które zoptymalizowały wymagane parametry, takie jak właściwości manewrowe, poprawność doboru układów napędowych czy też kształtu kadłuba. Wartość kontraktu na budowę jednostek wielozadaniowych to 213 mln 650 tys. złotych, a odbiór planowany jest na czerwiec 2020 roku.


Konferencja na temat budowy statków wielozadaniowych Konferencja na temat budowy statków wielozadaniowych Konferencja na temat budowy statków wielozadaniowych

Informujemy Państwa o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”: Wybór najkorzystniejszej oferty.

Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa porozumienie o dofinansowaniu tego projektu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w maju tego roku.

Głównym zadaniem projektu jest budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego „REJA24”, który umożliwi usprawnienie procesów związanych z rejestracją jednostek pływających oraz aktualizacją ich danych, zmniejszając obciążenia właścicieli rejestrowanych jednostek. Poza cyfryzacją procesów rejestracji jachtów i jednostek pływających, nowy system istotnie poprawi nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i procedury ratowania życia ludzkiego w razie zagrożenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.499.198,06 zł, a wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich 2.957.207,52 zł. Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku.


W związku z wprowadzonymi ostatnio w zarządzeniach Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zmianami modyfikującymi zasady pilotażu obowiązkowego, przygotowaliśmy specjalny poradnik dla kapitanów statków nawigujących bez pilota morskiego na torze wodnym Świnoujście – Szczecin. Poradnik, w polskiej i angielskiej wersji językowej, znajdują Państwo w zakładce „Bezpieczeństwo morskie”, poniżej zakładki „Pilotaż”.


W ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich, dotyczącego inwestycji pod nazwą: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”, 31 lipca br. wybrano najkorzystniejszą ofertę. Złożyło ją konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv, za kwotę w wysokości 1 336 108 656,00 złotych brutto. Zgodnie z przepisami, dokumentacja przetargowa zostanie teraz skierowana do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej pozytywnej weryfikacji będzie możliwe podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Projekt pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Inwestycja obejmuje pogłębienie toru Świnoujście – Szczecin do 12,5 m na odcinku ok. 62 km z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m w dnie oraz m.in. przebudowę (regulację) skarp brzegowych bez umocnień, niwelację dna w strefie Świnoujścia (kanały: Piastowski i Mieliński), budowę i przebudowę umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków oraz budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych. Termin wykonania zamówienia to 42 miesiące od daty zawarcia umowy. Unijne dofinansowanie do modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin wynosi 1,18 mld zł.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o  przetargu publicznym, zamieszczonym w BIP Urzędu – http://bip.ums.gov.pl w zakładce: „Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 27.08.2018 r., do godziny 13:00.


W najbliższą sobotę, 28 lipca, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie wręczy jednej z załóg, biorących udział w 54. Etapowych Regatach Turystycznych, tradycyjną nagrodę „Bezpieczni na wodzie”. W tym roku, po raz pierwszy, nagrody Dyrektora UMS otrzymają również najstarszy i najmłodszy sternik, uczestniczący w regatach.

Więcej informacji o 54. ERT znajdą Państwo na stronie Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie.