W ubiegłym tygodniu odbył się odbiór techniczny prac polegających na wykonaniu nowego systemu odbojowego na nabrzeżu Północno – Zachodnim i Postojowym, przy moście drogowym, w morskim porcie w Wolinie.

W ramach realizacji prac zdemontowano stary, wyeksploatowany system odbojowy, złożony z opon samochodowych zamocowanych do poprzecznych belek stalowych i zamontowano nowy system, składający się z belek z elastomeru poliuretanowego, o wymiarach 200 x 200 x 1330 mm. Belki zamocowano do nabrzeża skośnie, w rozstawie ok. 1,10 m. W ramach prac wykonano również reprofilację miejscowych ubytków w betonowym oczepie nabrzeża i pomalowano powierzchnie oczepu specjalną farbą akrylowo – silikonową.

Wykonawcą prac, wyłonionym w ramach procedury przetargowej, była firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o. o. ze Szczecina.

Koszt robót to ok. 289 tys. złotych.


 Nowy system odbojowy w Wolinie Nowy system odbojowy w Wolinie Nowy system odbojowy w Wolinie

Od 28 do 30 listopada, w Gdańsku trwa Forum Państw Morza Bałtyckiego, zorganizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Trzydniową konferencję pt. „Dziedzictwo kulturowe w promocji i rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego” otworzył w środę sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Sellin. W spotkaniu uczestniczą specjaliści z całej Europy, a Urząd Morski w Szczecinie reprezentuje Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora ds. oznakowania nawigacyjnego.


W środę, 28 listopada, w Gdyni odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia utworzenia Marynarki Wojennej RP. W imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie uczestniczył w nich Zenon Kozłowski, jego zastępca ds. oznakowania nawigacyjnego. Podczas głównych uroczystości odczytano m.in. list Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, do uczestników święta.

List Prezydenta RP

Więcej informacji o obchodach znajdą Państwo tutaj.


W czwartek, 22 listopada, w Filharmonii Śląskiej, odbyła się uroczystość barbórkowa nadzoru górniczego. W tradycyjnych obchodach, organizowanych przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, uczestniczyło kilkaset osób. Wśród gości byli przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa, wojska, instytucji współpracujących z WUG oraz delegacje zakładów górniczych z całej Polski, wydobywających różnorodne kopaliny (węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny, ropę, rudy miedzi, kruszywa, sól, siarkę). Obchody Dnia Górnika WUG są nie tylko świętem nadzoru górniczego, ale również wszystkich, którzy pracują i działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w przemyśle wydobywczym na terenie całej Polski. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie reprezentował podczas uroczystości jego zastępca ds. technicznych, Paweł Szumny.


 Barbórka WUG 2018 Barbórka WUG 2018 Barbórka WUG 2018

W miniony poniedziałek, 19 listopada, w szczecińskim Teatrze Lalek „Pleciuga” odbyła się gala "Razem dla bezpieczeństwa. Prewencja 2018", podsumowująca konkursy i programy prewencyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.Wyróżniono na niej laureatów konkursów zorganizowanych przez OIP, a także wręczono odznaczenia i dyplomy instytucjom, biorącym udział w programach prewencyjnych: "Prewencja wypadkowa", "Zdobądź dyplom PIP" oraz "Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy". W tym ostatnim programie wziął także udział Urząd Morski w Szczecinie, a dyplom uczestnictwa odebrał podczas gali Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora ds. oznakowania nawigacyjnego.


 Razem dla bezpieczeństwa Razem dla bezpieczeństwa Razem dla bezpieczeństwa

Jeszcze do poniedziałku, 19 listopada, potencjalni wykonawcy mogą składać oferty w postępowaniu dotyczącym zabezpieczenia nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim, w morskim porcie w Lubinie.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „Zamówienia publiczne – Aktualne – Do 30 tys. Euro”.


 Remont nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie Remont nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie Remont nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie

Do 30 listopada czekamy na oferty od potencjalnych wykonawców w postępowaniu dotyczącym wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, dla realizacji zadania pod nazwą: „Remont nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w morskim porcie w Lubinie”.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „Zamówienia publiczne – Aktualne – Do 30 tys. Euro”.


W roku obchodów stulecia odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości Urząd Morski w Szczecinie uczestniczył w wielu wydarzeniach upamiętniających tę rocznicę. W maju byliśmy także organizatorem imprezy "Pod biało-czerwoną", która odbyła się pod auspicjami Programu Wieloletniego „Niepodległa”, na lata 2017 – 2021. Chcieliśmy w ten sposób podkreślić rangę biało-czerwonej bandery, a także uświadomić naszej społeczności, jak ważne jest bezpieczeństwo na wodzie. Przy nabrzeżach Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie można było nieodpłatnie zwiedzać specjalistyczne statki Urzędu, odbyły się również pokazy ratownictwa wodnego oraz wystawiania na wodę znaków nawigacyjnych. Przez cały rok na masztach naszej siedziby, czyli gmachu zabytkowego Czerwonego Ratusza, powiewają dumnie biało-czerwone flagi.


 Stulecie odzyskania niepodległości Stulecie odzyskania niepodległości Stulecie odzyskania niepodległości Stulecie odzyskania niepodległości Stulecie odzyskania niepodległości Stulecie odzyskania niepodległości

Prezentacja potencjału edukacyjnego i gospodarczego naszego regionu, promocja oferty edukacyjnej branżowego szkolnictwa zawodowego oraz wzmocnienie współpracy sektora gospodarczego i przedsiębiorczego z edukacją zawodową były głównym celem odbywających się w Szczecinie, w dniach 6-7 listopada, wojewódzkich obchodów „Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych - Odkryj swój talent”. W wydarzeniu wziął także udział Urząd Morski w Szczecinie, który na jednym ze stoisk branżowych przedstawiał swoją ofertę, w kontekście możliwości zatrudnienia i budowania kariery zawodowej w administracji morskiej.

„Odkryj swój talent” to kolejna już edycja inicjatywy Komisji Europejskiej. W całej Europie odbywa się szereg wydarzeń na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, w czasie których instytucje o podobnym profilu mają sposobność do nawiązania kontaktów i wspólnego działania na rzecz rozwoju kompetencji zawodowych. Do uczestnictwa w obchodach „Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych” w naszym województwie zostali zaproszeni przedstawiciele branż, stanowiących silną reprezentację gospodarki Pomorza Zachodniego, czyli m.in. transportu, logistyki, spedycji i branży morskiej.Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2018 Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2018 Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2018 Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2018 Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2018 Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2018

W poniedziałek, 29 października, w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku odbyło się uroczyste położenie stępki pod pierwszą, z dwóch, wielozadaniową jednostkę pływającą. Dwa takie bliźniacze statki są budowane przez stocznię dla Urzędu Morskiego w Szczecinie i Urzędu Morskiego w Gdyni. We wczorajszej uroczystości wzięli udział m.in. naczelnik wydziału przemysłu okrętowego w Departamencie Gospodarki Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Maciej Styczyński, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Oznakowania Nawigacyjnego, Zenon Kozłowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski, a także dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak.

Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 - 2020. Jednostki będą pełnić funkcję lodołamaczy, służyć do wystawiania oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia prac hydrograficznych i zwalczania rozlewów olejowych. Będą mogły również służyć jako jednostki o funkcjach ratowniczych i przeciwpożarowych, wspomagając w tych zadaniach inne służby. Wartość kontraktu na budowę jednostek wielozadaniowych to 213 mln 650 tys. złotych, a ich odbiór planowany jest na czerwiec 2020 roku.


 Położenie stępki pod jednostkę wielozadaniową Położenie stępki pod jednostkę wielozadaniową Położenie stępki pod jednostkę wielozadaniową

Informujemy Państwa, że w zakładce „Zamówienia publiczne – Aktualne – Powyżej 30 tys. euro – Przetarg nieograniczony” zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące zakupu jednostek pływających, służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. W sierpniu tego roku zostało podpisane porozumienie o dofinansowaniu projektu pod taką nazwą, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt obejmuje zakup pięciu jednostek pływających, których zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach administrowanych przez UMS:

 • dwóch łodzi pneumatycznych RIB (Rigid Inflatable Boat), służących do kontroli oznakowania nawigacyjnego, inspekcji i kontroli akwenów oraz współdziałania z innymi służbami w akcjach ratowniczych,
 • hydrograficznej łodzi RIB wraz z wyposażeniem do prowadzenia pomiarów batymetrycznych i monitorowania głębokości na torach wodnych,
 • stawiacza pław, przeznaczonego do obsługi pływającego oznakowania nawigacyjnego,
 • szalandy z refulatorem do eliminowania wypłyceń i utrzymywania na torach wodnych wymaganych parametrów.

Pod koniec ubiegłego tygodnia dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, podpisał dwie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach” oraz „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy”. W obydwu postępowaniach przetargowych wybrana została firma NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina, za kwoty 600.240,00 złotych brutto (Police) i 158.670,00 złotych brutto (Stepnica).

Zadaniem inżyniera kontraktu będzie nadzór nad prawidłową realizacją robót przez wykonawców wyłonionych dla tych dwóch inwestycji.


Informujemy Państwa, że w zakładce „Zamówienia publiczne – Aktualne – Powyżej 30 tys. euro – Przetarg nieograniczony” zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące poszukiwania generalnego wykonawcy projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”.

Głównym celem tego projektu jest budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego „REJA24”, który umożliwi usprawnienie procesów związanych z rejestracją jednostek pływających oraz aktualizacją ich danych, zmniejszając obciążenia właścicieli rejestrowanych jednostek. Poza cyfryzacją procesów rejestracji jachtów i jednostek pływających, nowy system istotnie poprawi nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i procedury ratowania życia ludzkiego w razie zagrożenia.

W maju tego roku Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa porozumienie o dofinansowaniu projektu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku.


W dniach od 16 do 18 października, na terenie Polski, odbędzie się ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, pod kryptonimem Patrol – 18. W ćwiczeniu uczestniczyć będzie 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego. Łącznie w ćwiczenie zaangażowanych będzie 250 podmiotów, w tym z resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów, a także 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.

Sprawdzenie funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) jest przedsięwzięciem cyklicznym, wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96). W trakcie Patrolu – 18 prowadzone będą działania przewidziane do realizacji po wystąpieniu zagrożenia skażeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi. Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie procedur uruchamiania poszczególnych elementów KSWSiA, poprzez wykorzystanie scenariusza zdarzeń wprowadzających sytuacje kryzysowe, wypracowanie ocen i analiz eksperckich, a także zaleceń co do dalszego postępowania, sprawdzenie procedur wymiany informacji czy sposobu koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby i instytucje.

Siły Zbrojne do udziału w Patrolu – 18 skierowały między innymi personel Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz kompanię chemiczną ze składu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Funkcję kierownika ćwiczenia pełnić będzie Szef Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ramach sprawdzenia KSWSiA przewidziano między innymi epizody zakładające skażenie substancją promieniotwórczą pociągu pasażerskiego relacji Berlin – Warszawa (16 października, godzina 10:00, stacja Warszawa Praga, od ul. Golędzinowskiej), wyłowienie przez cywilny statek bojowego środka trującego w pobliżu portu w Dziwnowie (17 października, godzina 11:00) czy próby nadania na Terminalu Cargo przesyłki zawierającej improwizowany ładunek wybuchowy z niebezpieczną substancją (17 października, 14:00, Warszawa, Terminal LS Airport Services S.A., ul. Wirażowa 35).

 

Akredytacje przedstawicieli mediów na obserwację przebiegu ćwiczenia w ww. lokalizacjach prowadzą:

 • epizod w Porcie Dziwnów: oficer prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, kpt. Grzegorz Lewandowski, tel. 509 598 859, 261 242 080, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • epizody na stacji Warszawa Praga oraz na Terminalu Cargo: rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, kmdr por. Czesław Cichy, tel. 665 991 292, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nr legitymacji prasowej oraz nazwę redakcji należy przesyłać do 15 października, do godziny 14:00.

Szczegółowych informacji nt. przebiegu ćwiczenia udziela ppłk Jarosław Czepiel z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, nr tel. 727 015 030.

Dzisiaj w siedzibie Urzędu została podpisana umowa na zaprojektowanie oraz wykonanie robót pogłębiarskich i budowlanych, związanych z inwestycją pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach”. Wykonawcą tego zadania została, wyłoniona w postępowaniu przetargowym, holenderska firma Van den Herik Kust, za kwotę 21.994.442,00 złotych.

Inwestycja będzie polegać na pogłębieniu toru podejściowego na Kanale Polickim do 10,5 m (z możliwością rozbudowania go w kolejnym etapie do 12,5 m) wraz z poszerzeniem w dnie do 100 m oraz pogłębieniem i poszerzeniem Kanału Kiełpińskiego (do głębokości 3 m i szerokości 25 m) wraz z podejściem (do głębokości 3,2 m i szerokości maksymalnej do 35 m) i zakolem (do głębokości 3,0 m i szerokości 35 m), a także na umocnienieniu skarpy wyspy Kiełpiński Ostrów. W zakres inwestycji wchodzi także zakup dwóch pław świetlnych (Kanał Policki) oraz dwóch pław dziennych (podejście do Kanału Kiełpińskiego). Zgodnie z harmonogramem, inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2020 roku. Porozumienie o dofinansowaniu projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, zostało podpisane w marcu tego roku. Szacunkowy koszt całego projektu to ok. 23,14 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniesie ok. 19,67 mln zł.

Podpisanie umowy z wykonawcą robót w polickim porcie Podpisanie umowy z wykonawcą robót w polickim porcie Podpisanie umowy z wykonawcą robót w polickim porcie