W ubiegły weekend, na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w okolicy IV Bramy Torowej (ok. 36 km toru, na wysokości Trzebieży), pracę przy pogłębianiu toru do głębokości 12,5 metra rozpoczęła kolejna pogłębiarka. TSHD (Trailing Suction Hopper Dredger) „Scheldt River” to pogłębiarka ssąco-refulująco-nasiębierna, która zasysa urobek z dna do ładowni, płynie do punktu zdawczego i tłoczy urobek przez rurociąg podwodny do miejsca, gdzie powstaje na Zalewie Szczecińskim wyspa W28.

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin - fot.1 Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin fot.2 Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin fot.3

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualności


W środę, 9 września, na terenie Mariny Trzebież odbyła się plenerowa konferencja informacyjna, poświęcona modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra. Wziął w niej udział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marek Gróbarczyk, a także wojewoda zachodniopomorski, Tomasz Hinc, oraz przedstawiciele samorządów i firm branży gospodarki morskiej.

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin obejmuje pogłębienie toru wodnego do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych. Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków, zawijających do Szczecina, zwiększy się do wartości ok. 11,0 m, a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków. Projekt jest realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld złotych. Inwestycja zakończy się w 2022 roku.

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin - fot.1 Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin fot.2 Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin fot.3 Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin - fot.1 Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin fot.2 Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin fot.3

W czwartek, 20 sierpnia 2020 roku, nastąpił odbiór końcowy i przekazanie nowej jednostki wielozadaniowej ZODIAK II Urzędowi Morskiemu w Gdyni. Ze strony stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. statek przekazali: wiceprezes zarządu, Bartłomiej Pomierski, oraz członek zarządu, Dariusz Jaguszewski. Po stronie odbiorcy podpisy złożyli: Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora ds. oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie, Piotr Jesion, naczelnik Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Jan Młotkowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego.

ZODIAK II tego samego dnia formalnie został przekazany Urzędowi Morskiemu w Gdyni przez beneficjenta projektu Nostri Maris – Urząd Morski w Szczecinie. Nastąpiło to poprzez złożenie podpisów przez kierownika projektu, Zenona Kozłowskiego, oraz kpt. ż.w. Wiesława Piotrzkowskiego, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, który poprzez dokonanie tej formalności oficjalnie włączył ZODIAKA II do gdyńskiego taboru pływającego.

ZODIAK II już w służbie ZODIAK II już w służbie ZODIAK II już w służbie

ZODIAK II już w służbie ZODIAK II już w służbie ZODIAK II już w służbie

Urząd Morski w Szczecinie oraz Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w konsorcjum z MEWO S.A., przy współpracy z firmą Przyrodnicy24, zapraszają na trzecie warsztaty robocze, w ramach zadania pn. „Projekt planu ochrony wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska”.
Spotkanie odbędzie się 8 września 2020 r., w godz. 10:00 – 15:00, w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, przy ul. Portowej 13b, w Słupsku.

W trakcie III warsztatów roboczych planuje się omówienie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC990001 Ławica Słupska. Materiał do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu: http://www.natura2000umsl.eu/ na tydzień przed planowanym spotkaniem. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i czynnego udziału w warsztatach.

Prosimy o zgłaszanie Państwa uczestnictwa najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zawiadomienie
Agenda spotkania

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza do udziału w spotkaniu, w trakcie którego zaprezentowane zostaną wyniki I. etapu prac nad sporządzeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Mrzeżynie – Studium uwarunkowań. Spotkanie odbędzie się dnia 24. sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin).

W trakcie spotkania, Wykonawca Studium uwarunkowań zaprezentuje wstępną wersję dokumentu. Możliwe będzie szczegółowe zapoznanie się z opracowaniem, a także wyrażenie opinii na jego temat.
Studium uwarunkowań wraz z rysunkami udostępniony jest poniżej.
Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu wraz z ilością osób, które reprezentować będą Państwa instytucję/organizację, najpóźniej do dnia 19. sierpnia br, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studium uwarunkowań – port morski w Mrzeżynie
Rys. 1. Studium uwarunkowań Rys. 2. Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Trzebiatów

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualności

 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716, z późn. zm.), z tą datą zostaje uruchomiony teleinformatyczny system REJA24, na potrzeby rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Oddanie do użytku systemu REJA24 umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom realizację obowiązku rejestracji oraz aktualizacji danych jednostek pływających (jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m), w formie elektronicznej.

Zgodnie z ustawą, organami rejestrowymi są starostowie (także prezydenci miast na prawach powiatu) oraz wyznaczone związki sportowe: Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. W rejestrze rejestrowane będą jachty i inne jednostki pływające o długości do 24 m, żaglowe i motorowe, przeznaczone lub używane do uprawiania sportu, rekreacji albo połowu ryb, które uprawiają żeglugę na wodach śródlądowych lub morskich. Udostępniany system REJA24 stanowi narzędzie, które ułatwi proces rejestracji oraz umożliwi dokonanie rejestracji, a także aktualizację danych w rejestrze, poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej, za pośrednictwem internetu. W wyniku wdrożenia systemu wydawane będą dokumenty rejestracyjne o ujednoliconym wzorze, zawierające podstawowe informacje o jednostce, zabezpieczone przed podrobieniem (a nawet zamoczeniem), stanowiące jednocześnie dowód własności jednostki. W konsekwencji, powstanie mechanizm utrudniający powtórną legalizację skradzionych jednostek czy silników zaburtowych, co wspomoże wykrywanie i ściganie sprawców tych czynów. Dzięki wdrożeniu systemu REJA24 zainteresowani będą mieli stały, całodobowy dostęp do rejestru. Ma on ma również wspomóc skuteczne działanie służb ratunkowych.Dziś, tj. 31 lipca, gościliśmy przedstawicieli szczecińskich mediów, którym pokazaliśmy stan zaawansowania prac w projekcie „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”. Dziennikarze zobaczyli pracującą na torze pogłębiarkę „Amazone”, która do końca czerwca wydobyła już około 3,4 mln metrów sześciennych urobku, odkładając go w miejscu, gdzie powstanie jedna z dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim. O inwestycji opowiadał mediom kierownik projektu, Paweł Szumny, zastępca dyrektora UMS ds. technicznych.

Wizyta mediów na terenie inwestycji związanej z pogłębianiem toru Wizyta mediów na terenie inwestycji związanej z pogłębianiem toru Wizyta mediów na terenie inwestycji związanej z pogłębianiem toru

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Mrzeżynie.

Załączony do niniejszego ogłoszenia wykaz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie: Zawiadomienia i obwieszczenia

Z wykazem oraz treścią wniosków można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 091 44 03 346, 091 44 03 268).

Wykaz będzie dostępny do ostatniego dnia wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Mrzeżynie.

Mapa obrazująca obszar projektu planu:
Regaty Nostrimaris

OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Mrzeżynie

Po raz kolejny współpraca dwóch największych w regionie muzeów oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie przyniosła interesujące efekty. Tym razem podczas inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra” zostały wydobyte unikatowe zabytki, związane z jednej strony z historią II wojny światowej, z drugiej – dziejami stolicy województwa i najbliższej okolicy.

Efekty prowadzonych od ponad roku prac przy pogłębianiu toru wodnego Świnoujście – Szczecin nie raz już zaskakiwały. Standardowe działania techniczne zaowocowały uratowaniem wielu, nierzadko niezwykle cennych, zabytków techniki militarnej i morskiej. Po elementach niemieckiego pancernika kieszonkowego Lutzow, zbombardowanego przez Królewskie Siły Powietrzne w kwietniu 1945 r. przyszedł czas na wojskowe kutry patrolowe oraz… okręty podwodne.

Unikatowe zabytki z toru wodnego Unikatowe zabytki z toru wodnego Unikatowe zabytki z toru wodnego

Wczoraj, w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyło się trzecie spotkanie konsultacyjne (drugie warsztaty robocze), w ramach zadania pn. „Projekt planu ochrony wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych grup interesów (energetyka wiatrowa, działalność wydobywcza, środowisko rybackie), przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje naukowo-badawcze oraz organizacje pozarządowe. Celem spotkania było zaprezentowane dotychczas zrealizowanych prac oraz dyskusja dotycząca planowanych działań ochronnych na morskim obszarze Natura 2000 Ławica Słupska. Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Dziękujemy wszystkim za czynny udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne warsztaty, o których terminie będziemy Państwa informować.

Spotkanie konsultacyjne Spotkanie konsultacyjne Spotkanie konsultacyjne


W najbliższą sobotę, 27 czerwca, w Sopocie odbędą się kolejne regaty, w ramach promocji projektu „NOSTRIMARIS - Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. W poprzednich sezonach regaty nosiły nazwę Nostrimaris Polska Ekstraklasa Żeglarska, natomiast w tym sezonie zmieniają nazwę na Nostrimaris Cup. Dla publiczności na lądzie przewidziane są liczne atrakcje, w tym m.in. zajęcia i animacje edukacyjno – sprawnościowe.Regaty Nostrimaris Regaty Nostrimaris Regaty Nostrimaris

Na podstawie § 20 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) do dnia 30 czerwca 2020 r., w przypadku, gdy przemieszczanie się następuje statkami pasażerskimi w żegludze krajowej, w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim, lub statkami żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób – danym statkiem można przewozić, w tym samym czasie, jeżeli pozwala na to dokument bezpieczeństwa statku, nie więcej niż 12 pasażerów, a w przypadku gdy statek, zgodnie z dokumentem bezpieczeństwa statku, może przewozić ponad 23 pasażerów, nie więcej niż wynosi połowa dopuszczalnej liczby pasażerów określona w dokumencie bezpieczeństwa statku.

Od dnia 1 lipca 2020 r., na mocy wyżej wskazanego przepisu, ograniczenie nie obowiązuje.

Tekst Rozporządzenia z 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


W tym roku z uwagi na panującą sytuację związaną z epidemią COVID-19, o marynarzach i sytuacji, w jakiej się znaleźli należy mówić szczególnie głośno. Szacuje się, że ok. 200 000 marynarzy utknęło na statkach z powodu pandemii koronawirusa, a ograniczenia w podróżowaniu i blokady na całym świecie wciąż uniemożliwiają im ukończenie kontraktów – informuje Międzynarodowa Izba Żeglugi ICS i jednocześnie ostrzega, że więcej pracowników znajdzie się w tej sytuacji, jeśli rządy nadal nie będą ułatwiać zmiany załóg. Wielu z tych marynarzy będzie doświadczać niekorzystnego wpływu na ich zdrowie psychiczne i ograniczoną zdolność do bezpiecznego wykonywania swoich zadań w obliczu rosnącego przemęczenia.

„Na całym świecie jest 1,2 miliona marynarzy przebywających na pokładach 65 tysięcy statków. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy podmiany załóg zostały całkowicie wstrzymane. Oznacza to, że załoga nie była w stanie zejść na ląd ani wejść na pokład statku w porcie i warunki zatrudnienia musiały zostać przedłużone” – podkreśla sekretarz generalny ICS, Guy Platten, w komunikacie prasowym.

Przesłanie Sekretarza Generalnego IMO