W lipcu Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisał umowę na prace czerpalno-refulacyjne na torze wodnym Świnoujście – Szczecin oraz na torze podejściowym do portu zewnętrznego w Świnoujściu, w 2019 roku.

Wykonawcą prac zostało, wyłonione w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, konsorcjum firm Van den Herik Kust - en Oeverwerken B.V. z Holandii i Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska. Łączna kubatura prac przewiduje wydobycie ponad 450 tysięcy metrów sześciennych urobku, a termin realizacji prac to połowa września br. Koszt prac to ok. 16,8 mln złotych.


 Bieżące roboty pogłębiarskie Bieżące roboty pogłębiarskie Bieżące roboty pogłębiarskie

W dniach od 20 do 28 lipca, na akwenach Zalewu Szczecińskiego, Morza Bałtyckiego i Zalewu Kamieńskiego, między portami Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego zostaną rozegrane, jak co roku, pięćdziesiąte piąte już Etapowe Regaty Turystyczne.

Podczas tygodniowej żeglugi, podzielonej na osiem etapów, uczestnicy przepłyną jachtami trasę od Trzebieży przez Świnoujście, Dziwnów, Kamień Pomorski, Wolin, Nowe Warpno i Stepnicę, z powrotem do Trzebieży. Tam, 28 lipca, odbędzie się ceremonia zamknięcia regat, podczas której jednej z załóg zostanie wręczony m.in. Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie „Bezpieczni na wodzie”.

Więcej informacji na temat 55. ERT oraz szczegółowy program regat znajdą Państwo na stronie Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie.


 Etapowe Regaty Turystyczne Etapowe Regaty Turystyczne Etapowe Regaty Turystyczne

Uprzejmie informujemy, iż na okres od 3. lipca 2019 r. do 19. sierpnia 2019 r. zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych dla portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży. Dokumenty te wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dostępne są w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261) oraz na stronie internetowej tutejszego urzędu.

W dniach 17, 18 i 19 lipca br. odbędą się dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów (17. lipca, Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, godz. 10.00 – port morski w Świnoujściu, 18. lipca, Urząd Morski w Szczecinie, godz. 8.30 – port morski w Szczecinie, godz. 12.00 – port morski w Dziwnowie, 19. lipca, Urząd Morski w Szczecinie, godz. 8.30 port morski w Policach, godz. 12.00 – port morski w Trzebieży).

Potwierdzenie przybycia proszę zgłaszać do dnia 11 lipca 2019 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Mapa portu w Świnoujściu Mapa portu w Szczecinie Mapa portu w Policach Mapa portu w Dziwnowie Mapa portu w Trzebieży

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego. Szczegółowe informacje o przetargu publicznym zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce „Zbyt – Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 11.07.2019 r., do godziny 13:00.Informujemy Państwa, że w postępowaniu przetargowym na wykonanie remontu staw drugiej Bramy Torowej na Zalewie Szczecińskim wpłynęły dwie oferty. Informację z otwarcia ofert znajdą Państwo tutaj.


Stawa drugiej Bramy Torowej na Zalewie Szczecińskim Stawa drugiej Bramy Torowej na Zalewie Szczecińskim Stawa drugiej Bramy Torowej na Zalewie Szczecińskim Stawa drugiej Bramy Torowej na Zalewie Szczecińskim

Informujemy Państwa, że w postępowaniu przetargowym na wykonanie tegorocznych prac czerpalno-refulacyjnych na torach wodnych, znajdujących się w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, wpłynęły dwie oferty. Informację z otwarcia ofert znajdą Państwo tutaj.Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 3. lipca 2019 r. do 19. sierpnia 2019 r. zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży. Dokumenty te wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dostępne będą w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261) oraz na stronie internetowej tutejszego urzędu.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach planów odbędą się odpowiednio: dla portu morskiego w Świnoujściu – dnia 17. lipca 2019 r., dla portu morskiego w Szczecinie i portu morskiego w Dziwnowie – dnia 18 lipca 2019 r., dla portu morskiego w Policach i portu morskiego w Trzebieży – dnia 19. lipca 2019 r. Spotkania zostaną zorganizowane w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu (dla portu morskiego w Świnoujściu). O szczegółach informować będziemy na bieżąco na stronie internetowej.

Mapa portu w Świnoujściu Mapa portu w Szczecinie Mapa portu w Policach Mapa portu w Dziwnowie Mapa portu w Trzebieży

W najbliższych dniach nastąpi przekazanie placu budowy firmie AQUA-NEKO z Dobrej, która została wybrana w postępowaniu przetargowym na remont ostróg przy falochronie centralnym w Świnoujściu. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni ostróg wraz z zasypaniem kawern w narzucie kamiennym, ułożenie nowej nawierzchni kamiennej, demontaż starych oraz montaż nowych lamp oświetleniowych, remont oczepów betonowych, uzupełnienie szczelin dylatacyjnych masą bitumiczną. Termin wykonania robót to koniec września, a wartość kontraktu - 1.542.880,00 złotych.


W dniach 4-5 czerwca, w Warszawie, odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie krajom nadbałtyckim aktualnej wersji projektu planu oraz dalszej procedury, jakiej będzie podlegał ten dokument. W spotkaniu, prowadzonym przez polską administracją morską i wykonawcę planu (Instytut Morski w Gdańsku), wzięli udział przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za morskie planowanie przestrzenne z Niemiec, Danii, Łotwy, Litwy, Szwecji, Finlandii oraz Rosji. W czwartek z kolei, 6 czerwca, również w Warszawie, miało miejsce czwarte krajowe spotkanie konsultacyjne, będące końcową konferencją, podsumowującą 3-letni proces planistyczny. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób - przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, sektora prywatnego, stowarzyszeń, zarządów portów morskich, a także osoby prywatne.


 Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000 Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000 Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000 Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000 Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000 Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000

Od 5 do 14 czerwca trwa w Londynie 101. sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Jej główne tematy to:

 • przyjęcie propozycji poprawek do konwencji SOLAS i innych obowiązujących kodeksów międzynarodowych,
 • opracowanie zakresu uregulowań dla autonomicznych nawodnych jednostek pływających (MASS),
 • zagadnienia związane ze standardami konstrukcyjnymi opartymi na celu (GBS - Goal Based Standard),
 • środki bezpieczeństwa dla statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych,
 • czynniki poprawiające bezpieczeństwo statków w kontekście stosowania paliwa żeglugowego, w związku z przyjętym limitem zawartości siarki,
 • najnowsze dane na temat piractwa i napadów na statki,
 • zatwierdzenie projektu wytycznych i okólników MSC dotyczących narzędzi stosowanych w e-nawigacji,
 • bezpieczeństwo promów operujących w żegludze krajowej,
 • zatwierdzenie/przyjęcie projektów poprawek do innych kodeksów i przepisów.

W części sesji, odbywającej się w tym tygodniu, uczestniczy dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, natomiast w części przyszłotygodniowej weźmie udział jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.

Więcej na temat sesji:
Maritime Safety Committee (MSC), 101st session – Media information


 101. sesja komitetu MSC IMO 101. sesja komitetu MSC IMO 101. sesja komitetu MSC IMO

We wtorek, 4 czerwca, w Niechorzu odbyła się kolejna plenerowa konferencja poświęcona projektowi pn. „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”, realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie, przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego projektu to ok. 53 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi ok. 45 mln zł. Po konferencji goście uczestniczyli w terenowej wizji lokalnej, w Trzęsaczu, gdzie można było zobaczyć nowo wybudowaną opaskę, nowe ostrogi brzegowe oraz efekt przeprowadzonego tam sztucznego zasilania plaży.

Dla przypomnienia - projekt obejmował:

 • zabezpieczenie 3 km brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem a Dziwnowem poprzez modernizację grupy ostróg brzegowych i wykonanie na tym odcinku sztucznego zasilania brzegu (ok. 410 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego),
 • zabezpieczenie ok. 1,5 km brzegu morskiego pomiędzy Rewalem a Trzęsaczem, gdzie na odcinku ok. 210 m została wybudowana kamienna opaska brzegowa, osiem ostróg brzegowych i zostało wykonane sztuczne zasilanie brzegu (ok. 195 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego).

Wykonawcą robót budowlanych, związanych z usunięciem i budową ostróg oraz opaski brzegowej, było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Adam Dzik z Ustronia Morskiego, natomiast wykonawcą prac, związanych ze sztucznym zasilaniem brzegu, było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska (lider konsorcjum), Rohde Nielsen A/S z Danii i Hegemann GmbH z Niemiec. W wyniku oszczędności, które pojawiły się w projekcie na etapie procedur przetargowych na roboty budowlane, projekt zostanie jeszcze poszerzony o przebudowę 4 ostróg T-owych w Dziwnowie oraz dodatkowe sztuczne zasilanie kolejnego odcinka brzegu.


 Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z „Poradnikiem dla użytkowników jednostek rekreacyjnych żeglujących po wodach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie”, przygotowanym specjalnie dla użytkowników m.in. jachtów żaglowych i motorowych, w celu uprawiania turystyki, sportu i rekreacji na akwenach znajdujących się w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, w szczególności w rejonie toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Poradnik znajdą Państwo w zakładce „Bezpieczeństwo morskie – Informacje dla żeglarzy”.W ramach trwającego do końca czerwca międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training, Urząd Morski w Szczecinie gości w tym tygodniu (27 - 31 maja) przedstawiciela Spanish Maritime Safety and Rescue Agency, pana Cesara Fernandeza Gonzaleza. W programie pobytu jest m.in. zapoznanie uczestnika programu ze strukturą i zadaniami administracji morskiej w Polsce, obserwacja pracy operatorów VTS, wizyta w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz w Morskim Pomocniczym Centrum Koordynacyjnym MSPiR SAR. W czerwcu z kolei, dzięki European Coast Guard Functions Training Exchange Programme, pracownik Urzędu Morskiego w Szczecinie weźmie udział w organizowanym przez UK Maritime & Coastguard Agency praktycznym treningu skierowanym m.in. do służb nadzorujących ruch statków.

Program ECGFT jest jednym z elementów dużego, europejskiego projektu ECGFA NET III, koordynowanego przez Straż Graniczną Finlandii (Finnish Border Guard), a jego organizatorem jest Agencja Bezpieczeństwa i Ratownictwa Morskiego z Hiszpanii (Spanish Maritime Safety and Rescue Agency). Skierowany jest do służb wykonujących, szeroko pojęte, zadania narodowych straży przybrzeżnych, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i eksperckim. Jego cele to m.in. wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności, wzajemne wsparcie, dzielenie się zasobami i narzędziami, poszerzanie wiedzy i rozumienia wyzwań stojących przed państwami UE, w zakresie wykonywania zadań straży przybrzeżnych. Projekt European Coast Guard Functions Academy NET III jest dofinansowany ze środków UE.


 Kolejna wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Kolejna wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Kolejna wizyta w ramach programu wymiany ECGFT

W czwartek, 23 maja, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło sie spotkanie z przedstawicielami Republiki Federalnej Niemiec w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego. Ze strony niemieckiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Meklemburgii - Pomorza Przedniego, Biura Planowania Przestrzennego i Zagospodarowania Pomorza Przedniego oraz Federalnego Urzędu Żeglugi Morskiej i Hydrografii. Strona polska reprezentowana była przez pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz wykonawców opracowania. Celem spotkania było zaprezentowanie stronie niemieckiej projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego (omówienie harmonogramu prac i metodologii działań, omówienie wyników inwentaryzacji, uzasadnienie podjętych decyzji planistycznych, przedstawienie ustaleń projektu planu). Zaprezentowano także prognozę oddziaływania ustaleń tego dokumentu na środowisko. Spotkanie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy planistami z obu krajów, z związku z czym strona niemiecka przedstawiła również informacje na temat statusu i postępów prac nad planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym Zalew Szczeciński po drugiej stronie granicy.


 Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego

W ubiegły weekend zakończyły się eliminacje Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Z 12 startujących ekip tylko najlepsze 4 załogi dołączą do elitarnej ósemki załóg w Ekstraklasie. W wyniku 2-dniowych zmagań przy sopockim molo, do Ekstraklasy dołączą kluby Sztorm Grupa, KS Iskra AMW Gdynia, Giżycka Grupa Regatowa oraz Odyssey Sailing Club. Wszystkie wyniki i klasyfikacja generalna jest dostępna na stronie www.ligazeglarska.pl.

Organizatorami NostriMaris Polskiej Ligi Żeglarskiej są MT Partners i Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego (Polish Match Tour), przy współpracy Polskiego Związku Żeglarskiego i GSC Yachting z Sopotu. Partnerem Głównym regat jest NostriMaris - zespół działań informacyjno-promocyjnych projektu pod nazwą „Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”, realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014-2020.


 Regaty NostriMaris Regaty NostriMaris Regaty NostriMaris