Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. następujących sprzętów: Pilarki stolarskiej tarczowej DMSR-40, Frezarki dolnowrzecionowej DFDA-2, Tokarki uniwersalnej szybkobieżnej TUR – 50x1500, Tokarki uniwersalnej C11MB (011MB). Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt -> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 27.05.2022 r., do godziny 13:00.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. Zapory przeciwolejowej zdalnie uruchamianej. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt -> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 27.05.2022 r., do godziny 13:00.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. pojazdu Dresel MCT, nr rej. ZS 613P. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt -> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 23.05.2022 r.

Z dniem 31 marca 2022 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie odwołał z funkcji Szefa Pilotów Stacji Pilotowej w Szczecinie kpt. ż. w. Macieja Łempickiego, zgodnie z wnioskiem samego zainteresowanego. Kapitan Maciej Łempicki ukończył Państwową Szkołę Morską w Szczecinie w 1967 roku, egzamin na pilota morskiego zdał w 1974 roku. Kwalifikacje kapitana żeglugi wielkiej uzyskał w roku 1988. Na stanowisko Szefa Pilotów Stacji Pilotowej w Szczecinie został powołany w czerwcu 2014 roku. Dyrektor Urzędu, Wojciech Zdanowicz, składa na ręce kapitana Łempickiego serdeczne podziękowania za jego wieloletnią służbę i zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu morskiego na torach wodnych prowadzących do naszych portów.

Z dniem 1 kwietnia nowym Szefem Pilotów szczecińskiej stacji został kpt. ż. w. Mirosław Drozd.

W piątek, 1 kwietnia, odbyła się symboliczna uroczystość oddania do użytku zmodernizowanego falochronu wschodniego w Mrzeżynie oraz przebudowanego pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu, inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie, zrealizowanych w ramach projektu UE „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”. W uroczystości otwarcia obiektów wziął udział Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, a także Grzegorz Olejniczak, zastępca burmistrza Trzebiatowa oraz Konstanty Tomasz Oświęcimski, wójt gminy Rewal.

Mrzeżyno Niechorze Niechorze Lubin Trzebież Mrzeżyno

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościInformujemy, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, który zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) sprawuje nadzór nad obszarem Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002), sporządził tymczasowe cele ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000. Istnieje możliwość zapoznania się z rzeczonym projektem, możliwość zgłaszania uwag i propozycji względem tych celów. Opracowanie tymczasowych celów ochrony dla przedmiotów ochrony wynika z konieczności zapewnienia warunków utrzymania i odtworzenia ich właściwego stanu ochrony. Cele te, po ich przyjęciu, powinny być brane pod uwagę przez sprawującego nadzór nad tym obszarem Natura 2000 i przez organy ochrony środowiska i przyrody oraz w trakcie prowadzenia ocen wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000.

Uwagi i propozycje zapisów odnośnie celów ochrony można składać w terminie do dnia 18 marca 2022 r.:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin;
 • elektronicznie z pośrednictwem Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • z podaniem tytułu wiadomości: „Ostoja na Zatoce Pomorskiej (PLH990002) - cele ochrony”.

  Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

  Jednocześnie informuję, że odpowiedzi na wszystkie nadesłane uwagi i wnioski udzielone zostaną w formie obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, dlatego też nie będą udzielanie żadne inne indywidualne odpowiedzi w formie pisemnej.

  Wykaz celów ochrony dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002) zamieszczono do załączonego poniżej obwieszczenia.

  Treść obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

  Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. Zapory przeciwolejowej zdalnie uruchamianej. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 21.04.2022 r., do godziny 13:00.

  Zasady wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium Polski, lokalizację punktów recepcyjnych oraz informacje o możliwości przedłużenia pobytu w Polsce znajdą Państwo na stronie przygotowanej przez Urząd ds. Cudzoziemców ua.gov.pl

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

  12,5 dla Szczecina – aktualności  Informujemy, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, który zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) sprawuje nadzór nad obszarem Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003), przyjął tymczasowe cele ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000.

  Treść Obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2022 r., znak: OW.5220.1.22.AZ(6), w sprawie przyjęcia tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003) oraz treść Obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2022 r., znak: OW.5220.1.22.AZ(7), w sprawie rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych do projektu tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003) jest dostępna na stronie https://www.ums.gov.pl, w zakładce „Informator urzędowy - Zawiadomienia i obwieszczenia” oraz na stronie https://bip.ums.gov.pl w zakładce „Zawiadomienia i obwieszczenia”.

  Przyjęte tymczasowe cele ochrony dla gatunków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000, powinny być brane pod uwagę przez sprawującego nadzór nad tym obszarem Natura 2000 oraz przez organy ochrony środowiska i przyrody, a także w trakcie prowadzenia ocen wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000.

  Wydział Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że do dnia 4 lutego 2022 r. przyjmuje zlecenia na wykonanie prac sondażowych w związku z potrzebą opracowania planu prac hydrograficznych na rok 2022.

  Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w zakładce informator urzędowy, załatwianie spraw w kategorii Wydział Pomiarów Morskich

  Jednocześnie informujemy, że przed przystąpieniem do w/w prac będzie wystawiony kosztorys wstępny według cennika dostępnego na stronie internetowej Urzędu (Zał. do Z.W. Nr 29 DUM z dn. 07.10.2020r. w/s opłat pobieranych przez Urząd Morski w Szczecinie; pkt. II 8.8)., a na jego podstawie będzie zawarta umowa, do sporządzenia której wymagane jest dostarczenie potwierdzenia nadania nr NIP.

  Zlecenia zgłoszone w późniejszym terminie mogą nie być rozpatrywane, a ich ewentualne wykonanie będzie traktowane jako prace ekspresowe i zgodnie z cennikiem koszt ich wykonania wzrośnie o 100%.

  Dodatkowe informacje pod nr tel.: 91 44 03 372, 369
  Zlecenia opatrzone podpisem i pieczątką można również nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

  12,5 dla Szczecina – aktualności  W 2021 roku, roku obchodów 75-lecia istnienia Urzędu Morskiego w Szczecinie, zakończyliśmy, trwający od marca 2019 roku, dwuetapowy remont tarasów zabytkowego gmachu Czerwonego Ratusza, który jest naszą siedzibą od 1963 roku. Pierwszy etap obejmował remont posadzki tarasu i schodów zejściowych z terenu parkingów od strony południowej i północnej budynku na poziom tarasu, natomiast etap drugi – remont balustrad tarasu, głównych schodów wejściowych na taras oraz remont elewacji ścian poniżej tarasu. Częścią prac było m.in. laserowe czyszczenie balustrad i elewacji ścian oraz odtworzenie detali architektonicznych, w tym 17 fial murowanych o bogatej rzeźbie, zwieńczających balustrady, a także montaż 10 podwójnych lamp z odlewu żeliwnego, wzorowanych na oświetleniu XIX- wiecznym. Koszt remontu to ok. 5,4 mln złotych. Zadanie zrealizowano w całości ze środków budżetu państwa.

  Wśród najważniejszych inwestycji, które toczyły się w ubiegłym roku i nadal trwają, jest modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra. Na torze wodnym zakończyły się już roboty czerpalne, trwają jeszcze prace związane z profilowaniem skarp i niwelacją dna oraz czynności odbiorowe. Dobiega także końca montaż kamienia hydrotechnicznego do umacniania skarp podwodnych przy jednej z nowych wysp. W obszarze obrotnicy Orli Przesmyk natomiast toczą się prace przy umacnianiu i profilowaniu skarp podwodnych przy Ostrowie Grabowskim, Wielkiej Kępie i Radolinie, trwa także instalacja geowłókniny i kamienia hydrotechnicznego. W ramach modernizacji obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, która również jest częścią tej inwestycji, trwają jeszcze ostatnie prace rozbiórkowe, prace drogowe oraz prace przy stawianiu ostatniego obiektu budowlanego – wiaty na pławy, o powierzchni ok. 2 tys. metrów kwadratowych. Zakończenie całej inwestycji jest planowane na pierwsze półrocze 2022 roku.

  Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Wyspa W28 Mielno

  Informujemy Państwa, że 24 grudnia 2021 roku oraz 7 stycznia 2022 roku zostały dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie wyznaczone dniami wolnymi od pracy, jako dni wolne od pracy za święta przypadające w sobotę, zgodnie z art. 130 par. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320, z późniejszymi zmianami). Swoją pracę wykonują natomiast, zgodnie z ustalonymi harmonogramami, pracownicy zatrudnieni w systemie równoważnego czasu pracy (służby 24 h).