W dniach 17-18 listopada 2021 r. odbyło się 62. posiedzenie Rady Administracyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA Administrative Board). W posiedzeniach EMSA Board Polskę reprezentuje dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz. Na ostatnim posiedzeniu został on jednogłośnie wybrany przez członków EMSA Board (przedstawiciele państw członkowskich UE, Islandii, Norwegii oraz KE) na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Administracyjnej EMSA.

Rada Administracyjna EMSA nadzoruje działania Agencji i jej kierownictwa, a także przyjmuje do akceptacji Dokument Programowy, dotyczący funkcjonowania Agencji w okresie najbliższych trzech lat, jej budżet i plan działania. Rada rozpatruje również i ocenia roczne sprawozdania z działalności Agencji, w szczególności pod kątem prawidłowości wykonania budżetu, zgodnie z zasadami efektywności i wydajności. Pod koniec 2019 roku Rada przyjęła Pięcioletnią Strategię EMSA na lata 2020-2024, wyznaczającą najważniejsze dla rozwoju europejskiego sektora morskiego kierunki, m.in. w kontekście globalnych zmian klimatycznych, a także możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi postępu technologicznego. Pięcioletnia Strategia EMSA na lata 2020-2024 jest dostępna w języku polskim tutaj.

Wojciech Zdanowicz zastępcą przewodniczącego EMSA Board Wojciech Zdanowicz zastępcą przewodniczącego EMSA Board Wojciech Zdanowicz zastępcą przewodniczącego EMSA Board

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. statku specjalistycznego o nazwie „PLANETA”. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – w zakładce: „Zbyt -> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 21.01.2022 r.

W czwartek, 18 listopada, na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji „Zabytki z toru wodnego Szczecin-Świnoujście”. Wystawa powstała pod patronatem i przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz dzięki zaangażowaniu m.in. Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Jej symbolicznego otwarcia dokonał Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Mobilna, wielkoformatowa wystawa pt.: „Zabytki z toru wodnego Szczecin – Świnoujście” poświęcona jest eksponatom wydobytym podczas modernizacji toru wodnego do głębokości 12,5 metra.. Oprócz 25 plansz dokumentujących najciekawsze znaleziska wydobyte w trakcie prac przy inwestycji, np. średniowieczny miecz z pochwą, pokazane zostały także inne, cenne eksponaty. Wśród nich gwiazdowy silnik lotniczy samolotu bombowego Boeing B-17 Flying Fortress, z czasów drugiej wojny światowej. W czasie trwania inwestycji, realizowanej przez Urząd Morski w Szczecinie, łącznie wydobyto ok. 100 ton obiektów zabytkowych, co jest ewenementem w powojennej historii naszego kraju. Dzięki współpracy archeologów, muzealników oraz pasjonatów udało się zidentyfikować wiele wydobytych przedmiotów, pomimo że były to obiekty nowożytne lub militarne. Na wystawie prezentowana jest historia oraz teraźniejszość wydobytych w czasie prac, niejednokrotnie absolutnie wyjątkowych, obiektów. Premierowy pokaz eskpozycji miał miejsce w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury. Po zakończeniu prezentacji w Szczecinie, która potrwa do końca roku, wystawę zobaczą jeszcze mieszkańcy Elbląga, Wrocławia i Kołobrzegu.

Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Wystawa w Muzeum Narodowym już otwarta Wystawa w Muzeum Narodowym już otwarta

Informujemy, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, który zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) sprawuje nadzór nad obszarem Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003), sporządził tymczasowe cele ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000.

Istnieje możliwość zapoznania się z rzeczonym projektem, możliwość zgłaszania uwag i propozycji względem tych celów. Opracowanie tymczasowych celów ochrony dla przedmiotów ochrony wynika z konieczności zapewnienia warunków utrzymania i odtworzenia ich właściwego stanu ochrony. Cele te, po ich przyjęciu, powinny być brane pod uwagę przez sprawującego nadzór nad tym obszarem Natura 2000 i przez organy ochrony środowiska i przyrody oraz w trakcie prowadzenia ocen wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000.

Uwagi i propozycje zapisów odnośnie celów ochrony można składać w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin;
  • elektronicznie z pośrednictwem Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
z podaniem tytułu wiadomości: „Zatoka Pomorska (PLB990003) - cele ochrony”.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi na wszystkie nadesłane uwagi i wnioski udzielone zostaną w formie obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, dlatego też nie będą udzielanie żadne inne indywidualne odpowiedzi w formie pisemnej.

Wykaz celów ochrony dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003) zamieszczono do załączonego poniżej obwieszczenia.

Treść obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościW czwartek, 4 listopada, odbyła się symboliczna uroczystość oddania do użytku odrestaurowanych tarasów Czerwonego Ratusza. Ceremonię swoją obecnością uświetnili: Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, oraz Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. Dwuetapowy remont tarasów Czerwonego Ratusza rozpoczął się w marcu 2019 roku. Etap pierwszy (marzec/listopad 2019) obejmował remont posadzki tarasu i schodów zejściowych z terenu parkingów od strony południowej i północnej budynku na poziom tarasu, natomiast etap drugi (marzec/październik 2020, przerwa zimowa, marzec/październik 2021) – remont balustrad tarasu, głównych schodów wejściowych na taras oraz remont elewacji ścian poniżej tarasu. Częścią prac było m.in. laserowe czyszczenie balustrad i elewacji ścian oraz odtworzenie detali architektonicznych, w tym 17 fial murowanych o bogatej rzeźbie, zwieńczających balustrady, a także montaż 10 podwójnych lamp z odlewu żeliwnego, wzorowanych na oświetleniu XIX- wiecznym. Podczas robót w posadzkę tarasu wbudowano ok. 87 ton granitu płomieniowanego, w okładziny schodów natomiast ok. 11 ton bloków granitowych. Nakrywy balustrad wzdłuż tarasu oraz głównych biegów schodowych wykonano z 24 ton piaskowca czerwono-brunatnego ze złoża Tumlin. Wykonawcą prac jest firma Architecture+Development Sp. z o. o. ze Słupska, a koszt remontu to ok. 5,4 mln złotych. Zadanie zrealizowano w całości ze środków budżetu państwa. Urząd Morski w Szczecinie ma swoją siedzibę w dziewiętnastowiecznym, zabytkowym gmachu Czerwonego Ratusza od 1963 roku. Budynek jest jednym z najpiękniejszych obiektów neogotyckich Szczecina, był także, ze względu na swoją funkcję, jednym z ważniejszych – to tutaj urzędowali m.in. przedwojenni burmistrzowie miasta. Wszystkie prace remontowe i renowacyjne są prowadzone przez Urząd zawsze w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza

Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie w porozumieniu z Szefem Pilotów Stacji Pilotowej Szczecin Pilot informuje o naborze kandydatów na szkolenia na pilotów morskich i praktyki pilotowe dla Stacji Pilotowej Szczecin Pilot. Treść informacji została zamieszczona tutaj.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Wnioski można składać do dnia 23.11.2021 r.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościDziś, tj. 30 września, obchodzimy Światowy Dzień Morza 2021, święto ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską IMO. Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem: „Marynarze podstawą przyszłości żeglugi”. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem przesłania Sekretarza Genaralnego IMO, Kitacka Lima.W piątek, 24 września, w hali pław szczecińskiej Bazy Oznakowania Nawigacyjnego odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia Urzędu Morskiego w Szczecinie. Uczestniczyli w nich m.in.: Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, posłowie na Sejm RP – Czesław Hoc, Michał Jach i Artur Szałabawka, wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki, dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni oraz licznie zgromadzenie przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, środowiska akademickiego, a także wielu firm i instytucji branży morskiej. Podczas uroczystości minister Gróbarczyk dokonał wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i zakładowych pracownikom naszego Urzędu, a także 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu i Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Jubileusz 75-lecia UMS Jubileusz 75-lecia UMS Jubileusz 75-lecia UMS

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. motorówki o nazwie "DOROTKA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 01.10.2021 r., do godziny 13:00.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. motorówki o nazwie "AGA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 01.10.2021 r., do godziny 13:00.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. statku specjalistycznego o nazwie "PLANETA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 01.10.2021 r., do godziny 13:00.