Zasady wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium Polski, lokalizację punktów recepcyjnych oraz informacje o możliwości przedłużenia pobytu w Polsce znajdą Państwo na stronie przygotowanej przez Urząd ds. Cudzoziemców ua.gov.pl

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościInformujemy, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, który zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) sprawuje nadzór nad obszarem Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003), przyjął tymczasowe cele ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000.

Treść Obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2022 r., znak: OW.5220.1.22.AZ(6), w sprawie przyjęcia tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003) oraz treść Obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2022 r., znak: OW.5220.1.22.AZ(7), w sprawie rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych do projektu tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003) jest dostępna na stronie https://www.ums.gov.pl, w zakładce „Informator urzędowy - Zawiadomienia i obwieszczenia” oraz na stronie https://bip.ums.gov.pl w zakładce „Zawiadomienia i obwieszczenia”.

Przyjęte tymczasowe cele ochrony dla gatunków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000, powinny być brane pod uwagę przez sprawującego nadzór nad tym obszarem Natura 2000 oraz przez organy ochrony środowiska i przyrody, a także w trakcie prowadzenia ocen wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000.

Wydział Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że do dnia 4 lutego 2022 r. przyjmuje zlecenia na wykonanie prac sondażowych w związku z potrzebą opracowania planu prac hydrograficznych na rok 2022.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w zakładce informator urzędowy, załatwianie spraw w kategorii Wydział Pomiarów Morskich

Jednocześnie informujemy, że przed przystąpieniem do w/w prac będzie wystawiony kosztorys wstępny według cennika dostępnego na stronie internetowej Urzędu (Zał. do Z.W. Nr 29 DUM z dn. 07.10.2020r. w/s opłat pobieranych przez Urząd Morski w Szczecinie; pkt. II 8.8)., a na jego podstawie będzie zawarta umowa, do sporządzenia której wymagane jest dostarczenie potwierdzenia nadania nr NIP.

Zlecenia zgłoszone w późniejszym terminie mogą nie być rozpatrywane, a ich ewentualne wykonanie będzie traktowane jako prace ekspresowe i zgodnie z cennikiem koszt ich wykonania wzrośnie o 100%.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 91 44 03 372, 369
Zlecenia opatrzone podpisem i pieczątką można również nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościW 2021 roku, roku obchodów 75-lecia istnienia Urzędu Morskiego w Szczecinie, zakończyliśmy, trwający od marca 2019 roku, dwuetapowy remont tarasów zabytkowego gmachu Czerwonego Ratusza, który jest naszą siedzibą od 1963 roku. Pierwszy etap obejmował remont posadzki tarasu i schodów zejściowych z terenu parkingów od strony południowej i północnej budynku na poziom tarasu, natomiast etap drugi – remont balustrad tarasu, głównych schodów wejściowych na taras oraz remont elewacji ścian poniżej tarasu. Częścią prac było m.in. laserowe czyszczenie balustrad i elewacji ścian oraz odtworzenie detali architektonicznych, w tym 17 fial murowanych o bogatej rzeźbie, zwieńczających balustrady, a także montaż 10 podwójnych lamp z odlewu żeliwnego, wzorowanych na oświetleniu XIX- wiecznym. Koszt remontu to ok. 5,4 mln złotych. Zadanie zrealizowano w całości ze środków budżetu państwa.

Wśród najważniejszych inwestycji, które toczyły się w ubiegłym roku i nadal trwają, jest modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra. Na torze wodnym zakończyły się już roboty czerpalne, trwają jeszcze prace związane z profilowaniem skarp i niwelacją dna oraz czynności odbiorowe. Dobiega także końca montaż kamienia hydrotechnicznego do umacniania skarp podwodnych przy jednej z nowych wysp. W obszarze obrotnicy Orli Przesmyk natomiast toczą się prace przy umacnianiu i profilowaniu skarp podwodnych przy Ostrowie Grabowskim, Wielkiej Kępie i Radolinie, trwa także instalacja geowłókniny i kamienia hydrotechnicznego. W ramach modernizacji obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, która również jest częścią tej inwestycji, trwają jeszcze ostatnie prace rozbiórkowe, prace drogowe oraz prace przy stawianiu ostatniego obiektu budowlanego – wiaty na pławy, o powierzchni ok. 2 tys. metrów kwadratowych. Zakończenie całej inwestycji jest planowane na pierwsze półrocze 2022 roku.

Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Wyspa W28 Mielno

Informujemy Państwa, że 24 grudnia 2021 roku oraz 7 stycznia 2022 roku zostały dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie wyznaczone dniami wolnymi od pracy, jako dni wolne od pracy za święta przypadające w sobotę, zgodnie z art. 130 par. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320, z późniejszymi zmianami). Swoją pracę wykonują natomiast, zgodnie z ustalonymi harmonogramami, pracownicy zatrudnieni w systemie równoważnego czasu pracy (służby 24 h).

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościInformujemy, że jutro, tzn. 30 listopada 2021 r., o godzinie 11:00 rozpocznie się konferencja prasowa dotycząca projekt POIiŚ pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno” Z uwagi na pandemię, konferencja odbędzie się w trybie on-line, na stronie YouTube Urzędu Morskiego w Szczecinie. Istnieje możliwość czynnego udziału w dyskusji za pośrednictwem czatu znajdującego się na stronie z transmisją.

Link do konferencji

Link do prezentacji

W dniach 17-18 listopada 2021 r. odbyło się 62. posiedzenie Rady Administracyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA Administrative Board). W posiedzeniach EMSA Board Polskę reprezentuje dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz. Na ostatnim posiedzeniu został on jednogłośnie wybrany przez członków EMSA Board (przedstawiciele państw członkowskich UE, Islandii, Norwegii oraz KE) na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Administracyjnej EMSA.

Rada Administracyjna EMSA nadzoruje działania Agencji i jej kierownictwa, a także przyjmuje do akceptacji Dokument Programowy, dotyczący funkcjonowania Agencji w okresie najbliższych trzech lat, jej budżet i plan działania. Rada rozpatruje również i ocenia roczne sprawozdania z działalności Agencji, w szczególności pod kątem prawidłowości wykonania budżetu, zgodnie z zasadami efektywności i wydajności. Pod koniec 2019 roku Rada przyjęła Pięcioletnią Strategię EMSA na lata 2020-2024, wyznaczającą najważniejsze dla rozwoju europejskiego sektora morskiego kierunki, m.in. w kontekście globalnych zmian klimatycznych, a także możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi postępu technologicznego. Pięcioletnia Strategia EMSA na lata 2020-2024 jest dostępna w języku polskim tutaj.

Wojciech Zdanowicz zastępcą przewodniczącego EMSA Board Wojciech Zdanowicz zastępcą przewodniczącego EMSA Board Wojciech Zdanowicz zastępcą przewodniczącego EMSA Board

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. statku specjalistycznego o nazwie „PLANETA”. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – w zakładce: „Zbyt -> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 21.01.2022 r.

W czwartek, 18 listopada, na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji „Zabytki z toru wodnego Szczecin-Świnoujście”. Wystawa powstała pod patronatem i przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz dzięki zaangażowaniu m.in. Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Jej symbolicznego otwarcia dokonał Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Mobilna, wielkoformatowa wystawa pt.: „Zabytki z toru wodnego Szczecin – Świnoujście” poświęcona jest eksponatom wydobytym podczas modernizacji toru wodnego do głębokości 12,5 metra.. Oprócz 25 plansz dokumentujących najciekawsze znaleziska wydobyte w trakcie prac przy inwestycji, np. średniowieczny miecz z pochwą, pokazane zostały także inne, cenne eksponaty. Wśród nich gwiazdowy silnik lotniczy samolotu bombowego Boeing B-17 Flying Fortress, z czasów drugiej wojny światowej. W czasie trwania inwestycji, realizowanej przez Urząd Morski w Szczecinie, łącznie wydobyto ok. 100 ton obiektów zabytkowych, co jest ewenementem w powojennej historii naszego kraju. Dzięki współpracy archeologów, muzealników oraz pasjonatów udało się zidentyfikować wiele wydobytych przedmiotów, pomimo że były to obiekty nowożytne lub militarne. Na wystawie prezentowana jest historia oraz teraźniejszość wydobytych w czasie prac, niejednokrotnie absolutnie wyjątkowych, obiektów. Premierowy pokaz eskpozycji miał miejsce w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury. Po zakończeniu prezentacji w Szczecinie, która potrwa do końca roku, wystawę zobaczą jeszcze mieszkańcy Elbląga, Wrocławia i Kołobrzegu.

Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Wystawa w Muzeum Narodowym już otwarta Wystawa w Muzeum Narodowym już otwarta

Informujemy, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, który zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) sprawuje nadzór nad obszarem Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003), sporządził tymczasowe cele ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000.

Istnieje możliwość zapoznania się z rzeczonym projektem, możliwość zgłaszania uwag i propozycji względem tych celów. Opracowanie tymczasowych celów ochrony dla przedmiotów ochrony wynika z konieczności zapewnienia warunków utrzymania i odtworzenia ich właściwego stanu ochrony. Cele te, po ich przyjęciu, powinny być brane pod uwagę przez sprawującego nadzór nad tym obszarem Natura 2000 i przez organy ochrony środowiska i przyrody oraz w trakcie prowadzenia ocen wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000.

Uwagi i propozycje zapisów odnośnie celów ochrony można składać w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin;
  • elektronicznie z pośrednictwem Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
z podaniem tytułu wiadomości: „Zatoka Pomorska (PLB990003) - cele ochrony”.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi na wszystkie nadesłane uwagi i wnioski udzielone zostaną w formie obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, dlatego też nie będą udzielanie żadne inne indywidualne odpowiedzi w formie pisemnej.

Wykaz celów ochrony dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003) zamieszczono do załączonego poniżej obwieszczenia.

Treść obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościW czwartek, 4 listopada, odbyła się symboliczna uroczystość oddania do użytku odrestaurowanych tarasów Czerwonego Ratusza. Ceremonię swoją obecnością uświetnili: Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, oraz Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. Dwuetapowy remont tarasów Czerwonego Ratusza rozpoczął się w marcu 2019 roku. Etap pierwszy (marzec/listopad 2019) obejmował remont posadzki tarasu i schodów zejściowych z terenu parkingów od strony południowej i północnej budynku na poziom tarasu, natomiast etap drugi (marzec/październik 2020, przerwa zimowa, marzec/październik 2021) – remont balustrad tarasu, głównych schodów wejściowych na taras oraz remont elewacji ścian poniżej tarasu. Częścią prac było m.in. laserowe czyszczenie balustrad i elewacji ścian oraz odtworzenie detali architektonicznych, w tym 17 fial murowanych o bogatej rzeźbie, zwieńczających balustrady, a także montaż 10 podwójnych lamp z odlewu żeliwnego, wzorowanych na oświetleniu XIX- wiecznym. Podczas robót w posadzkę tarasu wbudowano ok. 87 ton granitu płomieniowanego, w okładziny schodów natomiast ok. 11 ton bloków granitowych. Nakrywy balustrad wzdłuż tarasu oraz głównych biegów schodowych wykonano z 24 ton piaskowca czerwono-brunatnego ze złoża Tumlin. Wykonawcą prac jest firma Architecture+Development Sp. z o. o. ze Słupska, a koszt remontu to ok. 5,4 mln złotych. Zadanie zrealizowano w całości ze środków budżetu państwa. Urząd Morski w Szczecinie ma swoją siedzibę w dziewiętnastowiecznym, zabytkowym gmachu Czerwonego Ratusza od 1963 roku. Budynek jest jednym z najpiękniejszych obiektów neogotyckich Szczecina, był także, ze względu na swoją funkcję, jednym z ważniejszych – to tutaj urzędowali m.in. przedwojenni burmistrzowie miasta. Wszystkie prace remontowe i renowacyjne są prowadzone przez Urząd zawsze w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza

Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza