Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościW czwartek, 4 listopada, odbyła się symboliczna uroczystość oddania do użytku odrestaurowanych tarasów Czerwonego Ratusza. Ceremonię swoją obecnością uświetnili: Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, oraz Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. Dwuetapowy remont tarasów Czerwonego Ratusza rozpoczął się w marcu 2019 roku. Etap pierwszy (marzec/listopad 2019) obejmował remont posadzki tarasu i schodów zejściowych z terenu parkingów od strony południowej i północnej budynku na poziom tarasu, natomiast etap drugi (marzec/październik 2020, przerwa zimowa, marzec/październik 2021) – remont balustrad tarasu, głównych schodów wejściowych na taras oraz remont elewacji ścian poniżej tarasu. Częścią prac było m.in. laserowe czyszczenie balustrad i elewacji ścian oraz odtworzenie detali architektonicznych, w tym 17 fial murowanych o bogatej rzeźbie, zwieńczających balustrady, a także montaż 10 podwójnych lamp z odlewu żeliwnego, wzorowanych na oświetleniu XIX- wiecznym. Podczas robót w posadzkę tarasu wbudowano ok. 87 ton granitu płomieniowanego, w okładziny schodów natomiast ok. 11 ton bloków granitowych. Nakrywy balustrad wzdłuż tarasu oraz głównych biegów schodowych wykonano z 24 ton piaskowca czerwono-brunatnego ze złoża Tumlin. Wykonawcą prac jest firma Architecture+Development Sp. z o. o. ze Słupska, a koszt remontu to ok. 5,4 mln złotych. Zadanie zrealizowano w całości ze środków budżetu państwa. Urząd Morski w Szczecinie ma swoją siedzibę w dziewiętnastowiecznym, zabytkowym gmachu Czerwonego Ratusza od 1963 roku. Budynek jest jednym z najpiękniejszych obiektów neogotyckich Szczecina, był także, ze względu na swoją funkcję, jednym z ważniejszych – to tutaj urzędowali m.in. przedwojenni burmistrzowie miasta. Wszystkie prace remontowe i renowacyjne są prowadzone przez Urząd zawsze w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza

Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza Otwarcie tarasów Czerwonego Ratusza

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie w porozumieniu z Szefem Pilotów Stacji Pilotowej Szczecin Pilot informuje o naborze kandydatów na szkolenia na pilotów morskich i praktyki pilotowe dla Stacji Pilotowej Szczecin Pilot. Treść informacji została zamieszczona tutaj.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Wnioski można składać do dnia 23.11.2021 r.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościDziś, tj. 30 września, obchodzimy Światowy Dzień Morza 2021, święto ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską IMO. Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem: „Marynarze podstawą przyszłości żeglugi”. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem przesłania Sekretarza Genaralnego IMO, Kitacka Lima.W piątek, 24 września, w hali pław szczecińskiej Bazy Oznakowania Nawigacyjnego odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia Urzędu Morskiego w Szczecinie. Uczestniczyli w nich m.in.: Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, posłowie na Sejm RP – Czesław Hoc, Michał Jach i Artur Szałabawka, wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki, dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni oraz licznie zgromadzenie przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, środowiska akademickiego, a także wielu firm i instytucji branży morskiej. Podczas uroczystości minister Gróbarczyk dokonał wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i zakładowych pracownikom naszego Urzędu, a także 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu i Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Jubileusz 75-lecia UMS Jubileusz 75-lecia UMS Jubileusz 75-lecia UMS

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. motorówki o nazwie "DOROTKA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 01.10.2021 r., do godziny 13:00.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. motorówki o nazwie "AGA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 01.10.2021 r., do godziny 13:00.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. statku specjalistycznego o nazwie "PLANETA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 01.10.2021 r., do godziny 13:00.Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościOrganizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. motorówki o nazwie "AGA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 01.09.2021 r., do godziny 13:00.
Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. statku specjalistycznego o nazwie "PLANETA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 27.08.2021 r., do godziny 13:00.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualności