Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż niżej wymienionego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • samochód ciężarowy do 3,5 t VW Transporter (nr rej. ZS 153MP)
 • przyczepa rolnicza Pronar (nr rej. ZS 4578A)
 • motorower Romet (nr rej. ZS 6914)

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.

Oferty zakupu należy składać do dnia 10.05.2024 r., do godziny 13:00.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż niżej wymienionego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • maszt stalowy kratowy usytuowany przy Bosmanacie Portu w Darłowie

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.

Oferty zakupu należy składać do dnia 13.05.2024 r., do godziny 13:00.

Informujemy Państwa, że z przyczyn losowych w piątek, 29 marca br.,  biuro zespołu Wydziału Dokumentów Marynarzy w Słupsku będzie nieczynne. Bardzo przepraszamy za niedogodności.

W piątek, 15 marca, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz podpisał pre-umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony dla wybranych obszarów Natura 2000 nadzorowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”, przewidzianego do wyboru w sposób niekonkurencyjny, finansowanego ze środków Funduszu Spójności z Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury. Szacunkowe maksymalne koszty realizacji projektu wynoszą 11 000 000,00 PLN, z czego finansowanie podlegające refundacji UE wynosi 85 %, tj. 9 350 000,00 PLN.

Projekt będzie dotyczyć obszarów Natura 2000, zlokalizowanych w całości lub częściowo na wodach morskich, w granicach kompetencji terytorialnych Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, tj.:

 • obszaru specjalnej ochrony ptaków „Delta Świny” (PLB320002), „Przybrzeżne Wody Bałtyku” (PLB990002), „Zalew Szczeciński” (PLB320009), „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011) i „Zatoka Pomorska” (PLB990003),
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Wolin i Uznam” (PLH320019), „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002).
Podpisanie pre-umowy na kolejny projekt UE Podpisanie pre-umowy na kolejny projekt UE Podpisanie pre-umowy na kolejny projekt UE

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż niżej wymienionego zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • maszt stalowy kratowy usytuowany przy Bosmanacie Portu w Darłowie

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.

Oferty zakupu należy składać do dnia 18.03.2024 r., do godziny 13:00.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż nw. zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego:

 • samochód ciężarowy do 3,5 t VW Transporter (nr rej. ZS 153MP)
 • przyczepa OPC-1 (nr rej. ZS 6064A)
 • przyczepa rolnicza Pronar (nr rej. ZS 4578A)
 • motorower Romet (nr rej. ZS 6914)
 • samochód ciężarowy Star (nr rej. ZS 889MM)
 • samochód ciężarowy do 3,5 t Nissan Pickup (nr rej. ZS 635MM)
 • przyczepa OPC-1 (nr rej. ZS 3531A)

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”.

Oferty zakupu należy składać do dnia 15.03.2024 r., do godziny 13:00.

W czwartek, 11 stycznia, w Mielnie odbyła się konferencja informacyjna, poświęcona zrealizowanemu przez Urząd Morski w Szczecinie projektowi pn. „Przebudowa wraz z rozbudową systemu umocnień brzegowych w Mielnie”. W konferencji wzięli udział m.in. Dominik Gronet, zastępca burmistrza Mielna, Sylwia Halama, wójt gminy Będzino oraz Mirosława Diwyk-Koza, rzecznik Urzędu Miejskiego w Mielnie, a także przedstawiciele wykonawców, inżyniera kontraktu i pomocy technicznej, uczestniczący w pracach przy tym wieloelementowym, złożonym projekcie. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to 83,4 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło ostatecznie 100%.

Konferencja informacyjna w Mielnie Konferencja informacyjna w Mielnie Konferencja informacyjna w Mielnie

Mielno Pleśna Kołobrzeg

Wydział Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że do dnia 9 lutego 2024 r. przyjmuje zlecenia na wykonanie prac sondażowych w związku z potrzebą opracowania planu prac hydrograficznych na rok 2024.

W przypadku chęci złożenia zlecenia prosimy zawrzeć w nim dokładny zakres prac oraz termin (miesiąc) ich wykonania, a także adres e-mail i telefon osoby wyznaczonej do kontaktu z Wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, że przed przystąpieniem do w/w prac będzie wystawiony kosztorys wstępny według cennika dostępnego na stronie internetowej Urzędu (Zał. do Z.W. Nr 29 DUM z dn. 07.10.2020r. w/s opłat pobieranych przez Urząd Morski w Szczecinie; pkt. II 8.8)., a na jego podstawie będzie zawarta umowa, do sporządzenia której wymagane jest dostarczenie potwierdzenia nadania nr NIP.

Zlecenia zgłoszone w późniejszym terminie mogą nie być rozpatrywane, a ich ewentualne wykonanie będzie traktowane jako prace ekspresowe i zgodnie z cennikiem koszt ich wykonania wzrośnie o 100%.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 91 44 03 372, 369
Zlecenia opatrzone podpisem i pieczątką można nadsyłać na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy Państwa, że zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, 2 stycznia 2024 roku został dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie wyznaczony dniem wolnym od pracy, jako dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę, zgodnie z art. 130 par. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465). Swoją pracę wykonują natomiast, zgodnie z ustalonymi harmonogramami, pracownicy zatrudnieni w systemie równoważnego czasu pracy (służby 24 h).

Informujemy Państwa, że zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, 2 listopada 2023 roku został dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie wyznaczony dniem wolnym od pracy, jako dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę, zgodnie z art. 130 par. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465). Swoją pracę wykonują natomiast, zgodnie z ustalonymi harmonogramami, pracownicy zatrudnieni w systemie równoważnego czasu pracy (służby 24 h).

W piątek,13 października, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisano umowę z Biurem Projektów Budownictwa Morskiego „PROJMORS” z Gdańska na wykonanie analizy nawigacyjnej dla ruchu statków po nowym podejściowym torze wodnym do portu w Świnoujściu. Umowę zawarto w obecności wiceministra Marka Gróbarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Wartość umowy to 602 700,00 złotych, a termin jej wykonania to koniec lutego 2024 roku.

Wykonanie analizy jest związane z zadaniem pn. „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”, dla którego w lipcu podpisano z Centrum Unijnych Projektów Transportowych pre-umowę na dofinansowanie z krajowego programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” na lata 2021–2027. Wartość tego przedsięwzięcia to 7 mld 331 mln 25 tys. złotych, a kwota dofinansowania z programu FEnIKS wynosi 2 mld 805 mln 770 tys. złotych. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia, o głębokości technicznej 17,0 m i szerokości 500 m, obejmującego odcinek długości ok. 70 km. Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Obszar, w którym będzie się mieścił tor, to korytarz wyznaczony dla tras żeglugowych, zawarty w „Planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów i uzgodnionym transgranicznie. Czas realizacji robót budowlanych: lata 2027 – 2029. Ilość urobku do wydobycia podczas prac pogłębiarskich to ok. 130 – 150 mln metrów sześciennych.

Podpisanie umowy na wykonanie analizy nawigacyjnej 2023 Podpisanie umowy na wykonanie analizy nawigacyjnej 2023 Podpisanie umowy na wykonanie analizy nawigacyjnej 2023

Kierownicy statków rybackich zobowiązani są do przekazywania informacji o:

 • wyjściu
 • ilości osób na pokładzie
 • przewidywanym czasie powrotu
 • planowanym akwenie połowowym
 • powrocie

na kanale 12 UKF do służby dyżurnej Kapitanatu portu w Kołobrzegu

Pełna treść komunikatu > Komunikat nr 1/23 Kapitana Portu Kołobrzeg

Kapitan Portu Szczecin informuje, że w dniach 18.08.2023 r.– 20.08.2023 r. zostanie przeprowadzona impreza pod nazwą „Żagle 2023”.
Żegluga na Odrze Zachodniej (od nab. Kapitanatu do Trasy Zamkowej) oraz Duńczycy zostanie wstrzymana

 • od dnia 17 sierpnia 2023 r. godzina 13:00
 • do dnia 21 sierpnia 2023 r. godzina 10:00
 
Na środku Odry Zachodniej zostaną wystawione żółte pławy, które należy mijać lewymi burtami.Dodatkowym warunkiem żeglugi jest zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do poleceń służb Policji, WOPR, Straży Miejskiej, Straży Granicznej oraz Urzędu Morskiego.

Informacja o imprezie „Żagle 2023” zamieszczona będzie również w zakładce "Bezpieczeństwo Morskie --> Warunki żeglugi"

W piątek, 11 sierpnia, w siedzibie Urzędu podpisano umowy na sztuczne zasilanie brzegu morskiego w Kołobrzegu i Pleśnej. Wykonawcą, wyłonionym w obydwu postępowaniach przetargowych, jest konsorcjum firm PRCiP Sp. z o.o. z Gdańska (lider konsorcjum), Hegemann GmbH oraz Rohde Nielsen A/S. Wartość obydwu kontraktów to w sumie ponad 19,8 mln złotych. Sztuczne zasilanie obejmie dwa odcinki brzegu morskiego, o łącznej długości ponad dwóch tysięcy metrów. Odłożonych zostanie prawie 290 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego. Prace zakończą się w połowie listopada.

Sztuczne zasilanie zostanie przeprowadzone w ramach realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie projektu POIiŚ „Przebudowa wraz z rozbudową systemu umocnień brzegowych w Mielnie”, na tych odcinkach brzegu, na których wcześniej wykonano kamienne opaski narzutowe w Pleśnej (na wysokości jednostki wojskowej, przy ujściu rzeki Czerwonej) oraz na wysokości Ekoparku Wschodniego w Kołobrzego. Wartość całego tego projektu to ponad 83 mln złotych, a dofinansowanie z UE wynosi w nim 100%.

Podpisanie umów na sztuczne zasilanie plaż 2023 Podpisanie umów na sztuczne zasilanie plaż 2023 Podpisanie umów na sztuczne zasilanie plaż 2023

Wczoraj, 25 lipca, w Warszawie podpisano pre-umowę na dofinansowania zadania pn. „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”. Umowa została zawarta pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, który będzie odpowiadał za realizację tego zadania, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 7 mld 331 mln 25 tys. złotych, a kwota dofinansowania z Programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” na lata 2021–2027 wynosi 2 mld 805 mln 770 tys. złotych. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia, o głębokości technicznej 17,0 m i szerokości 500 m, obejmującego odcinek długości ok. 70 km. Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej.

Pre-umowa na nowy tor podejściowy 2023 Pre-umowa na nowy tor podejściowy 2023 Pre-umowa na nowy tor podejściowy 2023