Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. Zapory przeciwolejowej zdalnie uruchamianej. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 15.07.2022 r.

Informujemy Państwa, że z dniem 26 maja br. została zniesiona placówka Bosmanatu Portu UMS w Kamieniu Pomorskim. Wszystkie zadania kamieńskiego bosmanatu oraz sprawy, załatwiane przez interesantów, zostały przejęte przez Kapitanat Portu w Dziwnowie.

Kapitanat Portu Dziwnów
ul. Przymorze 4, 72-420 Dziwnów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 91 38 13 340 - całodobowa służba dyżurna
tel. 91 38 13 754 - biuro kapitanatu, czynne w dni robocze w godz. 07:00-15:00

W poniedziałek, 9 maja, odbyła się konferencja informacyjna, połączona z symbolicznym oddaniem do użytku zmodernizowanego do głębokości 12,5 metra toru wodnego Świnoujście-Szczecin i nowych wysp na Zalewie Szczecińskim. W konferencji na sztucznej wyspie W28, wzięli udział: Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzej Szweda-Lewandowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Daphne Bergsma, ambasador Królestwa Niderlandów, Luc Jacobs, ambasador Królestwa Belgii, Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, a także posłowie na Sejm RP oraz przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, samorządów, uczelni wyższych, firm i organizacji branży gospodarki morskiej.

Zakończenie modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin Zakończenie modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin Zakończenie modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin Zakończenie modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin Zakończenie modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin Zakończenie modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. następujących sprzętów: Pilarki stolarskiej tarczowej DMSR-40, Frezarki dolnowrzecionowej DFDA-2, Tokarki uniwersalnej szybkobieżnej TUR – 50x1500, Tokarki uniwersalnej C11MB (011MB). Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt -> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 27.05.2022 r., do godziny 13:00.

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. Zapory przeciwolejowej zdalnie uruchamianej. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt -> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 27.05.2022 r., do godziny 13:00.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. pojazdu Dresel MCT, nr rej. ZS 613P. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt -> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 23.05.2022 r.

Z dniem 31 marca 2022 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie odwołał z funkcji Szefa Pilotów Stacji Pilotowej w Szczecinie kpt. ż. w. Macieja Łempickiego, zgodnie z wnioskiem samego zainteresowanego. Kapitan Maciej Łempicki ukończył Państwową Szkołę Morską w Szczecinie w 1967 roku, egzamin na pilota morskiego zdał w 1974 roku. Kwalifikacje kapitana żeglugi wielkiej uzyskał w roku 1988. Na stanowisko Szefa Pilotów Stacji Pilotowej w Szczecinie został powołany w czerwcu 2014 roku. Dyrektor Urzędu, Wojciech Zdanowicz, składa na ręce kapitana Łempickiego serdeczne podziękowania za jego wieloletnią służbę i zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu morskiego na torach wodnych prowadzących do naszych portów.

Z dniem 1 kwietnia nowym Szefem Pilotów szczecińskiej stacji został kpt. ż. w. Mirosław Drozd.

W piątek, 1 kwietnia, odbyła się symboliczna uroczystość oddania do użytku zmodernizowanego falochronu wschodniego w Mrzeżynie oraz przebudowanego pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu, inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie, zrealizowanych w ramach projektu UE „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”. W uroczystości otwarcia obiektów wziął udział Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, a także Grzegorz Olejniczak, zastępca burmistrza Trzebiatowa oraz Konstanty Tomasz Oświęcimski, wójt gminy Rewal.

Mrzeżyno Niechorze Niechorze Lubin Trzebież Mrzeżyno

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualnościInformujemy, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, który zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) sprawuje nadzór nad obszarem Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002), sporządził tymczasowe cele ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000. Istnieje możliwość zapoznania się z rzeczonym projektem, możliwość zgłaszania uwag i propozycji względem tych celów. Opracowanie tymczasowych celów ochrony dla przedmiotów ochrony wynika z konieczności zapewnienia warunków utrzymania i odtworzenia ich właściwego stanu ochrony. Cele te, po ich przyjęciu, powinny być brane pod uwagę przez sprawującego nadzór nad tym obszarem Natura 2000 i przez organy ochrony środowiska i przyrody oraz w trakcie prowadzenia ocen wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000.

Uwagi i propozycje zapisów odnośnie celów ochrony można składać w terminie do dnia 18 marca 2022 r.:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin;
 • elektronicznie z pośrednictwem Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • z podaniem tytułu wiadomości: „Ostoja na Zatoce Pomorskiej (PLH990002) - cele ochrony”.

  Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

  Jednocześnie informuję, że odpowiedzi na wszystkie nadesłane uwagi i wnioski udzielone zostaną w formie obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, dlatego też nie będą udzielanie żadne inne indywidualne odpowiedzi w formie pisemnej.

  Wykaz celów ochrony dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002) zamieszczono do załączonego poniżej obwieszczenia.

  Treść obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

  Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. Zapory przeciwolejowej zdalnie uruchamianej. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej: www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 21.04.2022 r., do godziny 13:00.

  Zasady wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium Polski, lokalizację punktów recepcyjnych oraz informacje o możliwości przedłużenia pobytu w Polsce znajdą Państwo na stronie przygotowanej przez Urząd ds. Cudzoziemców ua.gov.pl

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń, w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

  12,5 dla Szczecina – aktualności  Informujemy, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, który zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) sprawuje nadzór nad obszarem Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003), przyjął tymczasowe cele ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000.

  Treść Obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2022 r., znak: OW.5220.1.22.AZ(6), w sprawie przyjęcia tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003) oraz treść Obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2022 r., znak: OW.5220.1.22.AZ(7), w sprawie rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych do projektu tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003) jest dostępna na stronie https://www.ums.gov.pl, w zakładce „Informator urzędowy - Zawiadomienia i obwieszczenia” oraz na stronie https://bip.ums.gov.pl w zakładce „Zawiadomienia i obwieszczenia”.

  Przyjęte tymczasowe cele ochrony dla gatunków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000, powinny być brane pod uwagę przez sprawującego nadzór nad tym obszarem Natura 2000 oraz przez organy ochrony środowiska i przyrody, a także w trakcie prowadzenia ocen wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000.

  Wydział Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że do dnia 4 lutego 2022 r. przyjmuje zlecenia na wykonanie prac sondażowych w związku z potrzebą opracowania planu prac hydrograficznych na rok 2022.

  Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w zakładce informator urzędowy, załatwianie spraw w kategorii Wydział Pomiarów Morskich

  Jednocześnie informujemy, że przed przystąpieniem do w/w prac będzie wystawiony kosztorys wstępny według cennika dostępnego na stronie internetowej Urzędu (Zał. do Z.W. Nr 29 DUM z dn. 07.10.2020r. w/s opłat pobieranych przez Urząd Morski w Szczecinie; pkt. II 8.8)., a na jego podstawie będzie zawarta umowa, do sporządzenia której wymagane jest dostarczenie potwierdzenia nadania nr NIP.

  Zlecenia zgłoszone w późniejszym terminie mogą nie być rozpatrywane, a ich ewentualne wykonanie będzie traktowane jako prace ekspresowe i zgodnie z cennikiem koszt ich wykonania wzrośnie o 100%.

  Dodatkowe informacje pod nr tel.: 91 44 03 372, 369
  Zlecenia opatrzone podpisem i pieczątką można również nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.